Electrician

Durata cursului: 5 luni

Nivel de studii: 8 clase

Competențe dobândite:

 • Comunicarea interactivă la locul de muncă

 • Munca în echipă

 • Respectarea NTSM şi PSI

 • Aplicarea procedurilor de calitate

 • Asigurarea locului de muncă cu materiale, echipamente de lucru, scule şi dispozitive

 • Montarea aparatelor electrice de joasă tensiune

 • Utilizarea maşinilor electrice

 • Utilizarea instalaţiilor de joasă tensiune

 • Întreţinerea maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune

 • Executarea instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice

 • Exploatarea echipamentelor din instalaţiile energetice

 • Executarea circuitelor secundare în echipamente electrice şi energetice

 • Utilizarea dispozitivelor electrice de bază în instalaţiile electrice şi echipamentele energetice

 • Interpretarea schemelor electrice

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

Twitter feed