Despre noi

Despre noi

First Job School și-a început activitatea în anul 1999 și oferă o gamă largă de cursuri, adaptate permanent cerințelor actuale ale clienților și ale pieței muncii.

First Job School are acreditate în prezent peste 23 de cursuri de calificare, inițiere, specializare și perfecționare, avizate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cursurile sunt organizate atât pentru persoane fizice interesate, cât și pentru companii.

În anul 2008, First Job School a implementat ca titular un proiect din fonduri Phare având ca obiectiv oferirea unui complex de măsuri active, integrate unui număr de 80 persoane, şomeri de lungă durată, printre aceste servicii numărându-se îndrumarea şi consilierea, pregătirea profesională, instruirea privind tehnicile de căutare a unui loc de muncă şi a abordării antreprenoriale a locului de muncă, precum şi servicii de mediere şi de plasare. Rezultatele obţinute prin acest proiect au depăşit estimările, rata de plasare realizată fiind de 35% (faţă de 30% propusă iniţial).

În anul 2009, First Job School implementează un alt proiect din fonduri Phare prin care se propune oferirea serviciilor de informare şi consiliere unui număr de 200 persoane, pregătirea profesională a unui număr de 120 persoane, precum şi cursuri de competenţe comune în limbi străine, cursuri de iniţiere în competenţe comune în management, precum şi servicii de consultanţă pentru acei cursanţi care intenţionează să înceapă o activitate independentă.

În anul 2010, First Job School a început implementarea a cinci proiecte cofinanţate din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013, „Investeşte în oameni”:

1. Proiectul strategic „ONCT - O nouă carieră pentru tine”

2. Proiectul strategic „MINERVA - Emancipare pentru egalitate de şanse”

3. Proiectul tip grant „Fii Activ! - TU CONTEZI”

4. Proiectul de tip grant „Totul pentru cariera ta”

5. Proiectul de tip grant „MENTOR – Măsuri Eficiente, Novative, Transversale pentru Ocupare Regională”

Prin intermediul acestor proiecte, First Job School se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și angajaților, punându-le la dispoziție servicii de formare profesională, de informare, job-club-uri, precum și servicii de consiliere și orientare profesională.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

Twitter feed