Friday, 02 April 2021 11:09

START – DE LA SCOALA LA UN LOC DE MUNCA SIGUR Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

,, START – DE LA SCOALA LA UN LOC DE MUNCA SIGUR
COD MYSMIS 132951

 

INFORMARE PRIVIND PROIECTUL „START – DE LA SCOALA LA UN LOC DE MUNCA SIGUR” COD MYSMIS 132951

 

Denumire Proiect: „START – DE LA SCOALA LA UN LOC DE MUNCA SIGUR”

Cod proiect: 132951

Proiect implementat de SC FIRST JOB SCHOOL SRL, cu sediul in Municipiul Braşov, Str. De Mijloc, nr. 90, , judetul Braşov, telefon 026851195, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., reprezentant legal d-na Baghiu Raluca-Florina


 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:
Obiectivul general consta in dezvoltarea competentelor profesionale pentru 165 de elevi din invatamantul secundar non-universitar, filiera tehnologica, specializarile electric, electronica automatizari si mecanica din judetele Brasov si Covasna prin:

 • derularea de activitati de invatare aferente stagiilor de practica pentru cresterea numarului absolventilor care gasesc un loc de munca
 • acces la serviciile de informare, consiliere si orientare profesionala in vederea cresterii sanselor de angajare in specializarile studiate, intr-o perioada de 24 de luni.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI

Grupul tinta al proiectului va fi format din 165 elevi inmatriculati in scolile liceale si postliceale filiera tehnologica, in principal de la specializarile: electric, electronica, informatica automatizari, mecanica. Elevii provin din Regiunea Centru si au domiciliul/rezidenta in judetele Brasov sau Covasna atat in mediul urban, cat si in mediul rural. Grupul tinta este format atat din fete cat si din baieti (respectandu-se principiul egalitatii de gen).

Pentru a participa la activitatile oferite in cadrul proiectului trebuie sa indepliniti urmatoarele conditii:

1. Sa fiti inmatriculat in scoala liceala sau postliceala filiera tehnologica, la una din specializarile: Electric/electronica automatizari/informatica/mecanica
2. Sa aveti domiciliul/resedinta in mediul rural sau urban intr-unul din judetele Brasov sau Covasna
3. Sa nu fi beneficiat de sprijin in cadrul altor proiecte finantate din fonduri europene, care au vizat stagii de practica.

Dosarul de inscriere in cadrul proiectului trebuie sa cuprinda:

1. Formularul de inregistrare in proiect – Anexa 8 (model care va fi pus la dispozitie)
2. Acord pentru prelucrarea datelor (model care va fi pus la dispozitie)
3. Declaratie privind disponibilitatea de participare la activitatile proiectului (model care va fi pus la dispozitie)
4. Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari (model care va fi pus la dispozitie)
5. Copie act de identitate semnata „Conform cu originalul”
6. Copie certificat de nastere semnata „Conform cu originalul”
7. Adeverinta in original din care sa reiasa calitatea de elev

Persoanele fizice inscrise in proiect beneficiaza de urmatoarele activitati:

INFORMARE SI PUBLICITATE PROIECT

Informarea potentialilor beneficiari, directi si indirecti se realizeaza prin actiuni si evenimente ce asigura vizibilitate proiectului:

 • Informare telefonica si fata in fata
 • Participare la conferinte de promovare si diseminare rezultate
 • Participare la sesiuni de informare organizate in institutiile scolare
 • Acces la informatiile postate pe paginile web si social media First Job School

SERVICII DE CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALA

In urma carora elevii aflati in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa isi vor dezvolta aptitudinile de munca, iar insertia acestora pe piata muncii se va imbunatati. Serviciile sunt orientate catre facilitarea luarii deciziei de continuare a studiilor sau de dobandire a unui loc de munca si vor consta in:

 • Sedinte individuale de informare si consiliere in vederea identificarii intereselor vocationale ale elevilor si creionarii unui traseu profesional individual
 • Sedinte job-club in care se vor aborda intr-o maniera interactiva tematici precum Intocmirea CV-ului, Interviul de angajare, Legislatia muncii, Abordarea si mentinerea locului de munca

EFECTUARE STAGII DE PRACTICA

Grupul tinta are posibilitatea de a efectua stagiile de practica cerute de programa scolara in cadrul unor companii care dispun de dotari materiale si umane la cele mai inalte standarde si care au experienta in derularea programelor de invatare la locul de munca.

Prin participarea la stagiile de practica, elevii isi vor dezvolta abilitatile si competentele necesare exercitarii profesiei alese si isi vor creste nivelul de intelegere in ceea ce priveste rolul si atributiile unui loc de munca pentru facilitarea insertiei pe piata muncii.

SELECTAREA SI PREMIEREA PARTICIPANTILOR MERITUOSI

Dupa finalizarea stagiilor de practica, membrii grupului tinta vor participa la evaluarea activitatii prestate in cadrul proiectului, iar elevii merituosi vor primi beneficii in bani daca indeplinesc urmatoarele conditii:

 • Au obtinut certificare ca urmare a frecventarii stagiilor de practica
 • Au participat la toate activitatile proiectului

PARTICIPAREA LA CAMPANIA INOVARE SOCIALA “SPUNE NU DISCRIMINARII”

Elevii isi vor dezvolta responsabilitatile civice prin participarea la activitati si evenimente in care sunt promovate valori ca: egalitatea, libertatea, justitia, diversitatea, drepturile omului, toleranta etc.

Combaterea discriminarii in scoala si la locul de munca, promovarea egalitatii de sanse si de gen, identificarea situatiilor discriminatorii si solutiile de combatere si reducere a discriminarii sunt tematici pe care elevii le pot aborda interactiv in cadrul evenimentelor:

 • 2 workshopuri „Spune NU discriminarii”
 • 2 seminarii la care vor participa si ONG-uri care militeaza pentru respectarea tratamentului egal si nediscriminatoriu

PARTICIPAREA LA ATELIERE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENTELOR DIGITALE “CREATIV SKILLS”

Ca urmare a evaluarii cunostintelor de matematica, 24 de elevi din grupul tinta vor fi selectati pentru a participa la cele 2 ateliere desfasurate in vederea dezvoltarii competentelor digitale.

In cadrul atelierelor, elevii vor proiecta piese pe care le printeaza apoi 3D; cele mai inovative 3 piese din fiecare atelier vor fi premiate in bani.

JOB - INFOPOINT

Elevilor li se vor furnizara informatii acualizate privind cerintele angajatorilor, locurile de munca vacante cu scopul cresterii sanselor de insertie pe piata muncii.

Serviciile de mediere si plasare pe piata muncii oferite grupului tinta:

 • Asistenta in vederea actualizarii CV-ului
 • Asistenta in identificarea locurilor de munca adecvate profilului socio-profesional al elevilor
 • Programare la interviuri in cadrul companiilor care afiseaza locuri de munca vacante

 

Read 35485 times Last modified on Friday, 02 April 2021 13:06

15555 comments

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

Twitter feed