Print this page
Wednesday, 07 October 2015 00:00

PROIECTUL "CSIDP" Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

PROIECTUL „CSIDP– CHEIA SUCCESULUI – ÎNVĂȚARE, DEZVOLTARE ȘI PROGRES”

Proiect finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeşte în oameni!


Perioada de implementare: decembrie 2011 – decembrie 2012


Grup țintă: persoane angajate, aparținând tuturor categoriilor de vârstă și pregătire profesională și manageri.


Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de calificare a persoanelor angajate prin acces la programe complexe de formare profesională, obținându-se adaptabilitatea la cerințele pieței muncii.


Obiective specifice:

Calificarea unui număr de 350 de persoane angajate, în meserii cu căutare pe piața muncii, contribuind astfel la creșterea competitivității economice a organizațiilor în care lucrează și creșterea adaptabilității participanților la provocările pieței muncii.

Stimularea interesului angajaților, întreprinderilor și a altor grupuri interesate prin promovarea avatajelor oferite prin cursurile de calificare complete și formare profesionala continua.

Dezvoltarea potențialului profesional în vederea dezvoltării carierei.


Activități desfășurate în cadrul proiectului:

Promovare/ informare/ diseminare proiect;

Campanie pentru promovarea egalității de șanse în politicile instituțiilor;

Selecția grupurilor țintă;

Ședințe de informare, consiliere și orientare profesională;

Analiza nevoilor de servicii educaționale și de consiliere profesională;

Cursuri de calificare/specializare/perfecționare;

Campanie de conștientizare a nevoii de formare profesională continuă.

 

Read 73508 times Last modified on Friday, 14 September 2018 06:46
Super User

Latest from Super User

54811 comments