Super User

Super User

Page 3 of 4

 

PROIECTUL „CSIDP– CHEIA SUCCESULUI – ÎNVĂȚARE, DEZVOLTARE ȘI PROGRES”

Proiect finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeşte în oameni!


Perioada de implementare: decembrie 2011 – decembrie 2012


Grup țintă: persoane angajate, aparținând tuturor categoriilor de vârstă și pregătire profesională și manageri.


Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de calificare a persoanelor angajate prin acces la programe complexe de formare profesională, obținându-se adaptabilitatea la cerințele pieței muncii.


Obiective specifice:

Calificarea unui număr de 350 de persoane angajate, în meserii cu căutare pe piața muncii, contribuind astfel la creșterea competitivității economice a organizațiilor în care lucrează și creșterea adaptabilității participanților la provocările pieței muncii.

Stimularea interesului angajaților, întreprinderilor și a altor grupuri interesate prin promovarea avatajelor oferite prin cursurile de calificare complete și formare profesionala continua.

Dezvoltarea potențialului profesional în vederea dezvoltării carierei.


Activități desfășurate în cadrul proiectului:

Promovare/ informare/ diseminare proiect;

Campanie pentru promovarea egalității de șanse în politicile instituțiilor;

Selecția grupurilor țintă;

Ședințe de informare, consiliere și orientare profesională;

Analiza nevoilor de servicii educaționale și de consiliere profesională;

Cursuri de calificare/specializare/perfecționare;

Campanie de conștientizare a nevoii de formare profesională continuă.

 

 

PROIECTUL „MENTOR - MĂSURI EFICIENTE, NOVATIVE, TRANSVERSALE PENTRU OCUPARE REGIONALĂ”

Proiectul de tip grant cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.


Perioada de implementare: noiembrie 2010 - octombrie 2012


Grup țintă: persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri de lungă durată.


Obiectivul general al proiectului este de a sprijini îmbunătățirea capacității de ocupare a șomerilor și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă din Regiunea Centru, aplicând un sistem de măsuri cu caracter activ și inovator.


Obiective specifice:

Aplicarea unui model inovativ de atragere și sprijin a 500 de șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv șomeri tineri, șomeri de lungă durată și persoane inactive, prin căi flexibile de consiliere/formare/mediere/mentoring.

Organizarea unui Corp al mentorilor privind antreprenoriatul pentru tineri, pentru extinderea viitoare a acestuia în programe de consolidare a antreprenoriatului, urmărindu-se încurajarea legăturii dintre mentori și discipoli, în scopul creșterii încrederii celor din urmă, în capacitățile proprii.

Furnizarea de servicii de formare profesională focusate pe cererea de ocupare imediată în sectorul serviciilor din domeniile retail și IT pentru 270 persoane.

Furnizarea de servicii de mediere finalizate cu plasarea a 35 de persoane.


Activități desfășurate în cadrul proiectului:

Activități orizontale ale managementului de proiect;

Informare și consiliere profesională, orientare pe piața muncii;

Formare profesională;

Mentoring. Dezvoltarea unei e-cărți (e-book) pentru planuri de afaceri;

Promovare activitate MENTORING;

Mediere;

Schimb de experiență transnațional.

 

 

PROIECTUL „ONCT - O NOUĂ CARIERĂ PENTRU TINE”

Proiectul strategic cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investește în oameni”.


Perioada de implementare: mai 2010 – aprilie 2013


Grup țintă: persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri de lungă durată, șomeri tineri din județele Alba, Bacău, Brașov, București, Covasna, Harghita, Iaşi, Ilfov, Mureș, Neamț, Sibiu.


Obiectivul general a constat în creşterea ratei de ocupare a şomerilor de lungă durată, a şomerilor tineri şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.


Obiective specifice:

Dezvoltarea și implementarea de măsuri inovative pentru ocuparea forței de muncă, care să corespundă nevoilor grupului țintă.

Îmbunătățirea capacității de ocupare profesională a 1600 de persoane fără loc de muncă, prin oferirea de măsuri active de ocupare și servicii integrate de corelare a experienței profesionale și a aptitudinilor personale cu cerințele pieței muncii actuale.

Motivarea persoanelor, din grupul țintă, prin cultivarea unei atitudini proactive și antreprenoriale pentru începerea unei activități pe cont propriu și căutarea unui loc de muncă.


Activități desfășurate în cadrul proiectului:

Consiliere profesională și orientare pe piața muncii;

Întâlniri cu angajatorii pentru consolidarea încrederii în sine a grupului țintă;

Cursuri de dezvoltare personală: Propria strategie de dezvoltare profesională, Atitudini antreprenoriale pentru menținerea locului de muncă;

Job-cluburi;

Plasare;

Consultanță pentru începerea unei activități independente.

 

 

PROIECTUL „MINERVA - EMANCIPARE PENTRU EGALITATE DE ŞANSE”

Proiect finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, „Șanse egale și respect”.


Perioada de implementare: iulie 2010 – iulie 2013


Grup țintă: femei, manageri ai autorităților publice locale și centrale, operatori mass-media, personal al autorităților publice locale și centrale.


Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului egal la ocupare și la construirea/dezvoltarea unei cariere profesionale pentru femei prin promovarea principiului egalității de șanse pe piața muncii.


Obiective specifice:

Combaterea discriminării femeilor pe piața muncii, prin campanii de promovare a principiului egalității de șanse cu impact asupra 25.000 de femei, 150 manageri și personal din instituțiile locale și centrale, precum și 90 de agenți și experți din mass-media.

Dezvoltarea capacității de ocupare pentru 2.000 de femei prin furnizarea pe o perioadă de 3 ani de programe de formare profesională și servicii de consiliere, orientare pe piața muncii și plasare.

Îmbunătățirea abilităților profesionale prin programe de formare profesională pentru 600 de femei, a abilităților de construire/dezvoltare a unei cariere pentru 300 femei și pentru începerea unei afaceri pentru 120 de femei.


Activități desfășurate în cadrul proiectului:

Promovare/ informare/ diseminare proiect

Campanie de informare „Spune mai departe: egalitatea de șanse este dreptul tău!”

Campanie în vederea eliminării stereotipurilor de gen din limbajul mediatic

Campanie pentru promovarea egalității de șanse în politicile instituțiilor

Selecția grupurilor țintă

Analiza nevoilor de servicii educaționale și de consiliere profesională

Cursuri de calificare/specializare/perfecționare

Cursuri pentru dezvoltarea abilităților personale

Pregătire antreprenorială în vederea începerii unei afaceri

Servicii de mediere a locurilor de muncă și informare despre dreptul la egalitate de șanse pe piața muncii

Program de asistență în vederea dezvoltării carierei

Consultanță pentru începerea unei afaceri

Înființarea asociației „Minerva” și transfer de know – how

 

Page 3 of 4

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

Twitter feed