×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 100
Page 1 of 2

Proiecte (17)

Proiecte

 

 

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN Cod 2014RO05M9OP001

 

Axa prioritara 6 - Educatie si competente

Prioritatea de investitii 10.iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie

Obiectivul specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Nume proiect: Participarea la programe de invatare la locul de munca- premiza pentru viitoarea cariera Nr contract POCU/633/6/14/132990

PREZENTARE PROIECT “PARTICIPAREA LA PROGRAME DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA- PREMIZA PENTRU VIITOAREA CARIERA”, COD SMIS 132990


 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Proiectul urmareste cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, prin participarea a 165 elevi din Regiunea Centru la stagii de practica la angajatori care activeaza in domeniul energetic, electric, electrotehnic. Domeniile selectate prin proiect fac parte din sectoarele economice cu potenþial competitiv conform SNC si sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI .Aceste domenii sunt in acelasi timp si domeniile de activitate cele mai relevante pe plan local (cea mai mare oferta si cel mai mare deficit de personal pe piata muncii).

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Constientizarea a minim 5 unitati de invatamant si minim 50 angajatori din Regiunea Centru asupra beneficiilor si nevoii de pregatire practica la locul de munca in vederea adaptarii la cerintele pietei muncii, prin organizarea unei campanii de promovare si constientizare extinse la nivelul liceelor si angajatorilor din Regiunea Centru. Activitatile de promovare si constientizare sunt elemente cheie si in asigurarea sustenabilitatii, ducand la cresterea numarului de angajatori, elevi si cadre didactice care vor intelege importanta consilierii si a stagiilor de practica, vor motiva elevii sa participe si agentii economici sa organizeze stagii de pregatire practica.
 • Dezvoltarea unor parteneriate sustenabile intre 2 institutii de invatamant secundar si tertiar non universitar si 30 agenti economici din sectoarele competitive din Regiunea Centru in vederea cresterii relevantei rezultatelor invatarii in contextual dinamicii pietei muncii. Constituirea unui parteneriat consolidat scoala-angajator, va conduce la permanentizarea colaborarii dintre unitatile de invatamant si angajatori multiplicand rezultatele proiectului pe termen lung, cu un impact direct pozitiv asupra tranzitiei de la scoala catre viata activa pentru un numar sporit de elevi. Parteneriatele intre mediul educational si cel de afaceri vor avea drept rezultat pe termen mediu si lung dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile, coreland curriculumul educational cu nevoia practica a angajatorilor.
 • Optimizarea modului de desfasurare a stagiilor de practica desfasurate la potentialii angajatori prin asigurarea prealabila a conditiilor optime de organizare a stagiilor de practica si a comunicarii intre toti factorii implicati.
 • Cresterea abilitatilor practice si dezvoltarea competentelor necesare acestora la viitorul loc de munca, pentru 165 elevi din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, prin participarea la stagii de practica la anagjatori relevanti din Regiunea Centru.
 • Cresterea calitatii si impactului stagiilor de practica, prin monitorizarea si evaluarea adecvata si adaptarea acestora la nevoile individuale ale fiecarui elev practicant.
 • Crearea unui sistem de comunicare si relationare eficient intre unitatile de invatamant si agentii economici/ potentiali angajatori pentru a asigura consolidarea relatiei dintre sistemul educational si mediul de afaceri, imbunatatirea capacitatii de raspuns a educatiei secundare si tertiare non-universitare la schimbarile de la nivelul societatii, stimularea si sustinerea competitivitatii si inovarii in mediul educational.
 • Imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere profesionala a elevilor din invatamantul liceal in vederea unei mai bune insertii a acestora pe piata muncii/continuarii studiilor; Prin consiliere directa, personalizata a 165 elevi din Regiunea Centru, proiectul ofera membrilor grupului tinta informatii concrete despre asteptarile angajat-angajator, despre cadrul legal si economic la care sa se raporteze, elementele de autoevaluare continua pe piata muncii, crescandu-le adaptabilitatea la cerintele unui loc de munca, flexibilitatea si dinamismul pe o piata a muncii caracterizata printr-un puternic deficit de forta de munca.
 • Dezvoltarea de competente digitale pentru 165 elevi din grupul tinta prin participarea la activitati orgnizate in cadrul centrului TIC dezvoltat prin proeict care ii vor sprijini atat in dezvoltarea de competente profesionala adecvate profilului cat si in participarea ulterioara la invaþarea pe tot parcursul vietii.

ZONA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Proiectul se va implementa in Regiunea Centru, in functie de identificarea grupului tinta, si anume:

Regiunea Centru (Judetele Brasov, Sibiu, Covasna, Harghita, Alba si Mures)

GRUPUL TINTA

Grupul tinta al proiectului va fi format din 165 elevi filiera de invatamant tehnologic din urmatoarele profile/specializari:

 • Tehnician instalatii electrice
 • Electrician in instalatii electrice
 • Tehnician in electronica si automatizari

Elevii selectati vor avea domiciliul/rezidenta in Regiunea Centru si vor fi inscrisi la sectiile cu predare in limba romana, sectia maghiara si sectia germana.

ACTIVITATI OFERITE IN CADRUL PROIECTULUI SI REZULTATELE ASTEPTATE

Toate aspectele proiectului au fost special planificate pentru a se potrivi necesitatilor si caracteristcilor grupului tinta. Natura activitatilor proiectului a fost stabilita astfel incat sa contribuie la surmontarea problemelor multiple cu care se confrunta grupul tinta.

Astel, analiza contextului si a necesitatilor grupului tinta a relevat necesitatea implementarii de activitati complexe care sa aiba drept rezultat final formarea si dezvoltarea de competente profesionale si transversale cerute pe piata muncii; cresterea angajabilitatii elevilor din grupul tinta si sprijinirea procesului de angajare sau de continuare a educatiei dar si a unor activitati care sa asigure transferabilitatea si sustenabilitatea rezultatelor proeictului.

Complexitatea activitatilor proiectului este data de faptul ca pentru toate activitatile se urmaresc indeplinirea urmatoarelor conditii:

 • sa aiba simultan adresabilitate catre toate categoriile din grupul tinta;
 • sa prevada actiuni de informare si implicare a grupului tinta
 • sa poata fi puse in practica intr-o perioada de maxim24 luni
 • sa se asigure o perioada de sustenabilitate de minim 6 luni a masurilor de sprijin, cand este cazul
 • sa poata fi realizate cu resursele financiare in limitele bugetului
 • sa poata fi realizate cu resursele umane si materiale de care dispune Beneficiarul
 • sa indice instrumente pentru monitorizare, verificare si control la nivelul tuturor aspectelor relevante
 • sa dezvolte si sa mentina comunicarea permanenta intre toti factorii implicati si sa creeze metodologi si mecanisme pentru continuarea parteneriatelor dupa finalizarea proiectului
 • sa se adreseze necesitatilor grupului tinta atat prin sprijin direct dar si prin formarea competentelor elevilor pentru a putea efectua singuri aceste actiuni in viitor

ACTIVITATEA 1: MANAGEMENT DE PROIECT

Managementul va cuprinde activitati de planificare, monitorizare, control, evaluarere, managementul riscurilor, management financiar. Cele 10 pachete de activitati ale proiectului au fost au fost structurate in 5 etape ale ciclului de proiect: etapa de initializare, de inchidere si 4 etape intermendiare. ACTIVITATEA DE PLANIFICARE se va realiza pe toata durata proiectului si include 3 nivele de planificare: planificarea generala a proiectului (realizata in etapa de initializare); planificarea etapelor de implementare si planificarea exceptiilor.

ACTIVITATEA 2 - ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITII PUBLICE

ACTIVITATEA 3 - INFORMARE SI PUBLICITATE OBLIGATORIE

Scopul activitatii este de a asigura o comunicare transparenta si constanta a activitatilor, rezultatelor proiectului si a contributiei POCU FSE.

ACTIVITATEA 4 – CAMPANIE DE PROMOVARE PRIVIND BENEFICIILE PARTICIPARII LA STAGII DE PRACTICA LA AGENTI ECONOMICI

Mesajele campaniei se vor axa pe promovarea beneficiilor participarii la stagii de practica la agenti economici si la servicii de orientare si consiliere pentru a-si dezvolta cunostintele si competentele profesionale practice si competentele complementare necesare la un viitor loc de munca si pentru a-si creste nivelul de angjabilitate. Campania va urmari de asemenea informarea audientei tinta privind cerintele actuale ale pietei muncii, specializarile si profilurile profesionale cele mai solicitate in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI si va promova necesitatea corelarii traseului educational cu cerintele actuale ale pietei muncii.

ACTIVITATEA 5 - SELECTIA UNITATILOR DE INVATAMANT SI A AGENTILOR ECONOMICI LA CARE SE VOR EFECTUA STAGIILE DE PRACTICA SI INCHEIEREA CONVENTIILOR DE PRACTICA

Activitati derulate:

 • Identificarea unitatilor de invatamant pentru care se vor organiza stagiile de practica, activitate finalizata cu incheierea a 2 acorduri de parteneriat cu 2 institutii de invatamant.
 • Elaborarea materialelor suport pentru procesul de selectie,materiale ce vor fi realizate pentru fiecare profil si an de scolarizare, impreuna cu cadrele didactice si reprezentantii FIRST JOB SCHOOL SRL.
 • Organizarea procesului de selectie a agentilor economici – operatori de practica

ACTIVITATEA 6 - ORGANIZAREA STAGIILOR DE PRACTICA SI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE BILATERALA

Activitatea are ca scop asigurarea prealabila a conditiilor optime de organizare a stagiilor de practica si a comunicarii intre toti factorii implicati si este activitate suport pentru activitatile relevante ale proiectului

ACTIVITATEA 7 - DESFASURAREA MONITORIZAREA SI EVALUARE STAGIILOR DE PRACTICA LA AGENTI EONOMICI

Scopul acestei activitati este de a asigura desfasurarea optima si eficienta a stagiilor de practica. In cadrul acestei activitati se va evalua si monitoriza desfasurarea stagiilor de practica la angajatori a 165 elevi din cele 2 licee tehnolgice selectate

ACTIVITATEA 8 - ORGANIZAREA UNEI CAMPANII PRIVIND NEDISCRIMINAREA

Scopul acestei activitati este de a-i inarma pe tinerii elevi cu informatiile necesare pentru a identifica situatiile discriminatorii , pentru nu practica si a nu deveni victime ale situatiilor discriminatorii.

ACTIVITATEA 9 - CONSILIEREA SI ORIENTAREA

Activitatea consta in organizarea si oferirea de servicii personalizate de informare si consiliere profesionala pentru grupul tinta, organizate sub forma de sedinte individuale si de sedinte de grup precum si activitati si sedinte de mediere a muncii.

ACTIVITATEA 10 - INFIINTAREA UNUI CENTRU TIC PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENTLOR DIGITALE ALE GRUPULUI TINTA

Activitatea urmareste sa creasca gradul de adaptare a elevilor la piata muncii prin achizitia de competente transversale de utilizare a tehnologiei TIC, cu aplicabilitate in invatarea la locul de munca si gasirea unui loc de munca.

 

 

 

FORMARE PROFESIONALA PENTRU ADAPTARE LA SPECIALIZARE INTELIGENTA

 


 

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului consta in sprijinirea angajatilor din Regiunea Centru in vederea cresterii capacitatii de adaptare a lor la cerintele sectoarelor cu potential competitiv indentificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/ aptitudini pe tot parcursul vietii si prin promovarea unor metode inovatoare de invatare la locul de munca, intr-o perioada de 18 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectiv 1 - Cresterea gradului de constientizare privind necesitatea si avantajele formarii profesionale continue a unui numar de 500 angajati din firmele cu activitate in sectoarele cu potential competitive SNC corelate cu domeniile de specializare inteligenta din Regiunea Centru si imbunatatirea accesului lucratorilor varstnici la FPC, in 18 luni.

2. Obiectiv 2 – Constientizarea angajatilor care lucreaza in firme cu activitate in sectoarele cu potential competitiv SNC corelat cu domeniile de specializare inteligenta din Regiunea Centru cu privire la necesitatea respectarii principiului egalitatii de sanse in comunitate si la locul de munca, intr-o perioada de 18 luni.

3. Obiectiv 3 - Imbunatatirea nivelului de calificare pentru 360 angajati din firmele cu activitate in sectoarele cu potential competitive SNC corelat cu domeniile de specializare inteligenta din Regiunea Centru prin participarea la programe de formare profesionala in 9 meserii, intr-un termen de 18 luni.

4. Obiectiv 4 – Facilitarea accesului angajatilor la programe de instruire la locul de munca prin sprijinirea unui numar de 36 IMM-uri cu activitate in sectoarele cu potential competitiv SNC corelat cu domeniile de specializare inteligenta din Regiunea Centru pentru elaborarea si introducerea de programe de instruire la locul de munca, intr-o perioada de 18 luni.

5. Obiectiv 5 – Constientizarea angajatilor din firmele cu activitate in sectoarele cu potential competitiv SNC corelat cu domeniile de specializare inteligenta din Regiunea Centru cu privire la importanta adaptarii la modificarile ce apar la locul de munca odata cu tranzitia la economia verde si digitalizarea progresiva, intr-o perioada de 17 luni.

Avtivitati principale

A1.1Managementul proiectului
A2.1 Informare si publicitate proiect
A3.1 Campanie „Formarea profesionala continua intre necesitate si dezvoltare competitiva”
A3.2 Recrutare grup tinta
A4.1„Egalitatea de sanse- premisa competitivitatii” campanie de constientizare
A5.1 Program de formare profesionala a angajatilor
A6.1 Program de sprijin pentru elaborarea unor programe de instruire la locul de munca in IMM-uri
A7.1 Program de introducerea unor programe si tehnici de instruire la locul de munca in IMM-uri
A8.1 „Competitivitate si inovare sociala” program pilot pentru valorizarea angajatilor varstnici
A9.1 „Economia verde si locul meu de munca” campanie de constientizare
A10.1 „Utilizarea TIC in pregatirea profesionala pe tot parcursul vietii” simpozion

Rezultate asteptate

Subactivitatea 1.1. Se ating obiectivele proiectului la timp, folosind eficient resursele umane, materiale si financiare conform cererii de finantare; se iau toate masurile necesare pentru realizarea indicatorilor si pentru prevenirea riscurilor/ problemelor ce pot apare; se asigura respectarea principiului egalitatii de sanse si al nediscriminarii; se pastreaza documentele proiectului conform cerintelor AM.

Subactivitate 2.1 Se transmit periodic informatii publicului larg despre proiect, elaboreaza o Strategie de comunicare; se creaza o baza de date si retea de networking cu minim 60 de entitati potential interesate de proiect; se afiseaza afise la sediile de implemnetare ale Beneficiarului si partenerilor; se organizeaza o conferinta de lansare si una de diseminare a rezultatelor proiectului, se actualizeaza periodic paginile web si de social media ale Beneficiarului si Partenerilor cu noutati despre proiect, se trimit periodic informari catre stakeholderi.

Subactivitatea 3.1 Cresterea gradului de informare si constientizare a angajatilor din Regiunea Centru cu privire la avantajele formarii profesionale continue, organizarea unei baze de date cu firme cu activitate SNC in corelare cu SNCDI, ghid “Formarea profesionala continua intre necesitate si dezvoltare competitiva” -250 buc tiparite, conferinte organizate cu participarea in total a 120 angajati , informarea si distribuirea ghidului la 150 angajatori si campanie radio-TV organizat cu scopul prezentarii si promovarii avantajelor formarii profesionale.

Subactivitatea 3.2 - 360 persoane recrutate, eligibile pentru a constitui grupul tinta al proiectului. Persoanele care constituie grupul tinta sunt angajate cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial), au locul de munca in Regiunea Centru si isi desfasoara activitatea intr-unul din domeniile competitive SNC si in corelarela cu domeniile de specializare inteligenta SNCDI.

Subactivitatea 4.1 Cresterea gradului de constientizare privind implicarea in respectarea egalitatii de sanse in randul beneficiarilor, publicarea pe site-uri si in social media a materialelor elaborate si transmiterea lor prin e-mail, conferinte organizate cu participarea in total a 60 persoane.

Subactivitatea 5.1 - 360 angajati inscrisi la cursuri de calificare de nivel II si III, 333 participanti la cursuri certificati, 92,5% procentul de angajati certificati. 9 programe de formare profesionala de calificare oferite participantilor, 4 de nivel II si 5 de nivel III, acreditate conform OUG nr. 129/31.08.2000.

Subactivitatea 6.1 36 firme care activeaza in domenii SNC in corelare cu domeniile de specializare inteligenta SNCDI, IMM-uri din Regiunea Centru, sprijinite pentru elaborarea de programe de instruire la locul de munca, organizarea campaniei “Cresterea competitivitatii economice prin instruirea angajatilor la locul de munca” , derulata in Regiunea Centru, judetele Brasov, Covasna si Harghita, care va oferi prin intermediul spoturilor si a emisiunilor radio-TV informatii privind beneficiile elaborarii si implementarii unor programe de formare profesionala la locul de munca

Subactivitatea 7.1 5 firme din randul IMM-urilor care activeaza in domenii SNC in corelare cu domeniile de specializare inteligenta SNCDI, din Regiunea Centru, asistate si care introduc programe de instruire la locul de munca.

Subactivitatea 8.1 Cresterea gradului de constientizare privind potentialul angajatilor varstnici; cresterea gradului de valorificare a cunostintelor si abilitatilor angajatilor seniori; conferinte organizate cu participarea in total a 120 persoane din grupul tinta; imbunatatirea abilitatilor digitale ale angajatilor seniori prin participarea la cele 2 ateliere de lucru (cu 40 participanti din generatii diferite); valorificarea experientei si cunoastintelor angajatilor seniori prin transferul catre angajati din generatii mai tinere prin „Cercul cunostintelor profesionale”; elabora ghidul “Valorificarea potentialului angajatilor varstnici din firmele din Regiunea Centru” in 250 exemplare bilingv ; minim 3 parteneriate ptr replicarea programului pilot

Subactivitatea 9.1 Se semneaza minim 3 parteneriate cu institutii si ONG-uri de protectia mediului/dezvoltare durabila din Regiunea Centru; pentru validarea materialelor informative si a ghidului; se elaboreaza minim 5 materiale de prezentare pe problematica tranzitiei catre economia cu emisii scazute de carbon si schimbarile de pe piata muncii, in format electronic; se tipareste ghidul “Economia verde si locul meu de munca”, in 250 de exemplare; se instaleaza 10 standuri de prezentare la sediile firmelor sprijinite prin proiect la care vor avea acces minim 100 de persoane; se organizeaza conferinte “Cum se adapteaza d.p.d.v. profesional anagajatii la locurile de munca verzi” cu 120 de participanti in total; se publica materiale foto realizate de echipa proiectului in timpul conferintelor in social media, impact total estimat al actiunii (standuri, intalniri, conferinte, social media) 500 de persoane.

Subactivitatea 10.1 Cresterea gradului de informare asupra metodelor digitale de pregatire profesionala pe tot parcursul vietii, elaborarea ghidului “Utilizarea TIC in pregatirea profesionala pe tot parcursul vietii” si tiparirea lui in 250 exemplare, bilingv; 60 participanti din grupul tinta la simpozioanele organizate, minim 3 firme IT isi prezinta soft-urile de instruire


 

 

 

,,PREGATESTE-TI CARIERA PENTRU VIITOR
Cod proiect MYSMIS 1322681

 

INFORMARE PRIVIND PROIECTUL „PREGATESTE-TI CARIERA PENTRU VIITOR” Cod proiect MYSMIS 132268

 

Denumire Proiect: „PREGATESTE-TI CARIERA PENTRU VIITOR”

Cod proiect: 132268

Proiect implementat de SC FIRST JOB SCHOOL SRL, cu sediul in Municipiul Braşov, Str. De Mijloc, nr. 90, , judetul Braşov, telefon 026851195, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., reprezentant legal d-na Baghiu Raluca-Florina


 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:
Cresterea gradului de participare la programe de invatare la locul de munca si facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca sustenabil pentru 182 elevi din invatamantul secundar si tertiar non-universitar din Regiunea Centru, inclusiv elevi din mediul rural si de etnie roma, cu accent pe programele de invatare efectuate in companii ce activeaza in sectoarele economice cu potential competitiv identificate in SNC si in domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI, printr-un complex de masuri integrate, desfasurate pe o perioada de 24 luni

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI

Grupul tinta al proiectului va fi format din 182 elevi din unitati de invatamant secundar si tertiar non-universitar, ISCED 2-4, nivel de calificare 3 – 5 inmatriculati in scoala profesionala/ liceu/scoala de maistri, inclusiv invatamant dual, filiera tehnologica, la una din specializarile:
Electric/economic/turism si alimentatie/chimie industriala/fabricarea produselor din lemn.

Pentru a participa la activitatile oferite in cadrul proiectului trebuie sa indepliniti urmatoarele conditii:

1. Sa fiti inmatriculat in scoala profesionala/ liceu/scoala postliceala/scoala de maistri, inclusiv invatamant dual, filiera tehnologica, la una din specializarile:
Electric/economic/turism si alimentatie/chimie industriala/fabricarea produselor din lemn.
2. Sa aveti domiciliul/resedinta in mediul rural sau urban intr-unul din judetele din Regiunea Centru
3. Sa nu fi beneficiat de sprijin in cadrul altor proiecte finantate din fonduri europene, care au vizat stagii de practica.

Dosarul de inscriere in cadrul proiectului trebuie sa cuprinda:

1. Cerere de inscriere la activitatile proiectului (model care va fi pus la dispozitie)
2. Formularul de inregistrare in proiect – Anexa 8 (model care va fi pus la dispozitie)
3. Acord pentru prelucrarea datelor (model care va fi pus la dispozitie)
4. Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari (model care va fi pus la dispozitie)
5. Copie act de identitate
6. Adeverinta in original din care sa reiasa calitatea de elev

Implicarea grupului tinta in proiect:

 • Orice beneficiar va putea participa la toate activitatile din proiect, in functie de interese si disponibilitate.
 • Fiecare persoana din grupul tinta va participa obligatoriu la programele de invatare la locul de munca
 • Fiecare persoana din grupul tinta va participa obligatoriu la servicii de consiliere si orientare profesionala

Persoanele fizice inscrise in proiect beneficiaza de urmatoarele activitati:

RECRUTARE GRUP TINTA

Activitatea urmareste sa atraga si sa implice in proiect persoanele care vor constitui grupul tinta si care vor beneficia direct de una sau mai multe activitati prevazute.

Activitatea se va desfasura dupa urmatorul grafic:

 • Pregatirea si semnarea acordurilor de colaborare intre Beneficiar si potentiali Organizatori de practica
 • Atragerea grupului tinta catre proiect
 • Inscrierea grupului tinta
 • Selectia grupului tinta

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROGRAMELOR DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA PENTRU ELEVI

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROGRAMELOR DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA PENTRU ELEVI Activitatea are drept scop imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente tehnice si abilitati transversale ale elevilor din unitatile de invatamant secundar si tertiar non-universitar in vederea adaptarii acestora la conditiile tehnologice de pe piata muncii.
Programele de invatare la locul de munca se vor desfasura sub forma de stagii de practica pentru elevi in companii private, in domeniile electric/economic/turism si alimentatie/chimie industriala/fabricarea produselor din lemn

ACTIVITATI SUPORT IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATELOR DE COMPETENTE PROFESIONALE PENTRU O CALIFICARE

Activitatea se realizeaza pentru a creste capacitatea grupului tinta de a obtine certificatul de competenta profesionala pentru o calificare Pentru ca un elev din grupul tinta sa obtina un certificat de competente profesionale pentru o calificare, acesta trebuie:

 • sa fie absolvent al invatamantului liceal, filiera tehnologica, din promotia curenta si din promotiile anterioare
 • sa respecte pasii procedurali pentru inscrierea la examenul de certificare
 • sa respecte cerintele privind elaborarea unui proiect pentru sustinerea probei practiceFURNIZAREA SERVICIILOR DE CONSILIERE/ORIENTARE PROFESIONALA SI PLASARE PENTRU ELEVI

Activitatea consta in organizarea si oferirea de servicii personalizate de consiliere si orientare profesionala pentru grupul tinta, organizate sub forma de sedinte individuale, care vor include urmatoarele tipuri principale de interventie

 • informare cu privire la cariera
 • educatie cu privire la cariera
 • consilierea carierei
 • consilierea pentru angajare
 • plasare

CENTRU IT DE SUPORT PENTRU INVATAREA LA LOCUL DE MUNCA SI INTEGRAREA PE PIATA MUNCII

Activitatea urmareste sa creasca gradul de adaptare a elevilor la piata muncii prin achizitia de competente transversale de utilizare a tehnologiei TIC, cu aplicabilitate in invatarea la locul de munca si gasirea unui loc de munca prin urmatoarele activitati

 • Infiintarea si functionarea “Centrului IT de suport pentru invatarea la locul de munca si integrarea pe piata muncii”
 • Evenimente-concurs cu tema “Instrumente IT pentru dezvoltarea profesionala si gasirea unui loc de munca”

HOT-SPOT PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII ELEVILOR IN VEDEREA CRESTERII GRADULUI DE PARTICIPARE LA PROGRAMELE DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA SI DE INSERTIE PE PIATA MUNCII

In cadrul acestei activitati se vor realiza urmatoarele actiuni:

 • Incheierea de parteneriate cu institutii si organizatii care activeaza pentru combaterea discriminarii/egalitatii de gen/egalitatii de sanse
 • Informare si consiliere individuala
 • Cercuri de discutii privind discriminarea la scoala si pe piata muncii
 • Mese rotunde pentru dezbaterea unor teme legate de discriminare
 • Publicare ghid de bune practici pentru combaterea discriminarilor, “Toti suntem colegi – culegere de bune practici pentru combaterea discriminarii”

“SAPTAMANA PARTENERIATELOR SCOALA – COMPANII PENTRU INVATAMANTUL TEHNIC

Evenimentelor publice desfasurate in cadrul activitatii:

 • “Cercul profesionistilor din invatamantul tehnologic”
 • “Conferinta parteneriatelor pentru dezvoltarea invatarii la locul de munca”
 • Ziua portilor deschise – “Companiile primesc scolile in vizita”
 • Initierea de noi parteneriate pentru formarea profesionala a elevilor

 

 

 

,, START – DE LA SCOALA LA UN LOC DE MUNCA SIGUR
COD MYSMIS 132951

 

INFORMARE PRIVIND PROIECTUL „START – DE LA SCOALA LA UN LOC DE MUNCA SIGUR” COD MYSMIS 132951

 

Denumire Proiect: „START – DE LA SCOALA LA UN LOC DE MUNCA SIGUR”

Cod proiect: 132951

Proiect implementat de SC FIRST JOB SCHOOL SRL, cu sediul in Municipiul Braşov, Str. De Mijloc, nr. 90, , judetul Braşov, telefon 026851195, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., reprezentant legal d-na Baghiu Raluca-Florina


 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:
Obiectivul general consta in dezvoltarea competentelor profesionale pentru 165 de elevi din invatamantul secundar non-universitar, filiera tehnologica, specializarile electric, electronica automatizari si mecanica din judetele Brasov si Covasna prin:

 • derularea de activitati de invatare aferente stagiilor de practica pentru cresterea numarului absolventilor care gasesc un loc de munca
 • acces la serviciile de informare, consiliere si orientare profesionala in vederea cresterii sanselor de angajare in specializarile studiate, intr-o perioada de 24 de luni.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI

Grupul tinta al proiectului va fi format din 165 elevi inmatriculati in scolile liceale si postliceale filiera tehnologica, in principal de la specializarile: electric, electronica, informatica automatizari, mecanica. Elevii provin din Regiunea Centru si au domiciliul/rezidenta in judetele Brasov sau Covasna atat in mediul urban, cat si in mediul rural. Grupul tinta este format atat din fete cat si din baieti (respectandu-se principiul egalitatii de gen).

Pentru a participa la activitatile oferite in cadrul proiectului trebuie sa indepliniti urmatoarele conditii:

1. Sa fiti inmatriculat in scoala liceala sau postliceala filiera tehnologica, la una din specializarile: Electric/electronica automatizari/informatica/mecanica
2. Sa aveti domiciliul/resedinta in mediul rural sau urban intr-unul din judetele Brasov sau Covasna
3. Sa nu fi beneficiat de sprijin in cadrul altor proiecte finantate din fonduri europene, care au vizat stagii de practica.

Dosarul de inscriere in cadrul proiectului trebuie sa cuprinda:

1. Formularul de inregistrare in proiect – Anexa 8 (model care va fi pus la dispozitie)
2. Acord pentru prelucrarea datelor (model care va fi pus la dispozitie)
3. Declaratie privind disponibilitatea de participare la activitatile proiectului (model care va fi pus la dispozitie)
4. Declaratie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari (model care va fi pus la dispozitie)
5. Copie act de identitate semnata „Conform cu originalul”
6. Copie certificat de nastere semnata „Conform cu originalul”
7. Adeverinta in original din care sa reiasa calitatea de elev

Persoanele fizice inscrise in proiect beneficiaza de urmatoarele activitati:

INFORMARE SI PUBLICITATE PROIECT

Informarea potentialilor beneficiari, directi si indirecti se realizeaza prin actiuni si evenimente ce asigura vizibilitate proiectului:

 • Informare telefonica si fata in fata
 • Participare la conferinte de promovare si diseminare rezultate
 • Participare la sesiuni de informare organizate in institutiile scolare
 • Acces la informatiile postate pe paginile web si social media First Job School

SERVICII DE CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALA

In urma carora elevii aflati in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa isi vor dezvolta aptitudinile de munca, iar insertia acestora pe piata muncii se va imbunatati. Serviciile sunt orientate catre facilitarea luarii deciziei de continuare a studiilor sau de dobandire a unui loc de munca si vor consta in:

 • Sedinte individuale de informare si consiliere in vederea identificarii intereselor vocationale ale elevilor si creionarii unui traseu profesional individual
 • Sedinte job-club in care se vor aborda intr-o maniera interactiva tematici precum Intocmirea CV-ului, Interviul de angajare, Legislatia muncii, Abordarea si mentinerea locului de munca

EFECTUARE STAGII DE PRACTICA

Grupul tinta are posibilitatea de a efectua stagiile de practica cerute de programa scolara in cadrul unor companii care dispun de dotari materiale si umane la cele mai inalte standarde si care au experienta in derularea programelor de invatare la locul de munca.

Prin participarea la stagiile de practica, elevii isi vor dezvolta abilitatile si competentele necesare exercitarii profesiei alese si isi vor creste nivelul de intelegere in ceea ce priveste rolul si atributiile unui loc de munca pentru facilitarea insertiei pe piata muncii.

SELECTAREA SI PREMIEREA PARTICIPANTILOR MERITUOSI

Dupa finalizarea stagiilor de practica, membrii grupului tinta vor participa la evaluarea activitatii prestate in cadrul proiectului, iar elevii merituosi vor primi beneficii in bani daca indeplinesc urmatoarele conditii:

 • Au obtinut certificare ca urmare a frecventarii stagiilor de practica
 • Au participat la toate activitatile proiectului

PARTICIPAREA LA CAMPANIA INOVARE SOCIALA “SPUNE NU DISCRIMINARII”

Elevii isi vor dezvolta responsabilitatile civice prin participarea la activitati si evenimente in care sunt promovate valori ca: egalitatea, libertatea, justitia, diversitatea, drepturile omului, toleranta etc.

Combaterea discriminarii in scoala si la locul de munca, promovarea egalitatii de sanse si de gen, identificarea situatiilor discriminatorii si solutiile de combatere si reducere a discriminarii sunt tematici pe care elevii le pot aborda interactiv in cadrul evenimentelor:

 • 2 workshopuri „Spune NU discriminarii”
 • 2 seminarii la care vor participa si ONG-uri care militeaza pentru respectarea tratamentului egal si nediscriminatoriu

PARTICIPAREA LA ATELIERE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENTELOR DIGITALE “CREATIV SKILLS”

Ca urmare a evaluarii cunostintelor de matematica, 24 de elevi din grupul tinta vor fi selectati pentru a participa la cele 2 ateliere desfasurate in vederea dezvoltarii competentelor digitale.

In cadrul atelierelor, elevii vor proiecta piese pe care le printeaza apoi 3D; cele mai inovative 3 piese din fiecare atelier vor fi premiate in bani.

JOB - INFOPOINT

Elevilor li se vor furnizara informatii acualizate privind cerintele angajatorilor, locurile de munca vacante cu scopul cresterii sanselor de insertie pe piata muncii.

Serviciile de mediere si plasare pe piata muncii oferite grupului tinta:

 • Asistenta in vederea actualizarii CV-ului
 • Asistenta in identificarea locurilor de munca adecvate profilului socio-profesional al elevilor
 • Programare la interviuri in cadrul companiilor care afiseaza locuri de munca vacante

 

 

 

CONFERINŢĂ DE LANSARE A PROIECTULUI  “ IMBUNATATIREA CALITATII  MANAGEMENTULUI DIN SECTOARE ECONOMICE SNC”

23 IULIE 2018

S.C. FIRST JOB SCHOOL S.R.L, solicitantul proiectulului a organizat si sustinut Conferinţa de lansare a proiectului în data de 23.07.2018, la Hotel Kronwell sala Ceremonies II

Obiectivele evenimentului:

 • Lansarea în presă a proiectului “Imbunatatirea calitatii  managementului din sectoare economice SNC”;
 • Informarea publicului participant la eveniment în ceea ce priveşte obiectivele si activităţile/serviciile oferite în cadrul proiectului;
 • Asigurarea unei comunicari transparente si constante cu persoanele si entitatile interesate de proiect
 • Prezentarea echipei de proiect.

În cadrul evenimentul ne-am bucurat de participarea a 84 de participanţi care au dovedit interes pentru activităţile proiectului nostru.

Materiale realizate în scopul promovării evenimentului:

 • Comunicat de presă;
 • Fotografii realizate în cadrul evenimentului;
 • Material audio-video realizat şi publicat în urma derulării evenimentul în cadrul MIX TV Braşov.

SEMINAR "SPECIALIZAREA INTELIGENTA A INTREPRINDERILOR SI CRESTEREA COMPETITIVITATII PRIN FORMARE PROFESIONALA” 25 IULIE 2018

S.C. FIRST JOB SCHOOL S.R.L, solicitantul proiectulului a organizat si sustinut Seminarul “SPECIALIZAREA INTELIGENTA A INTREPRINDERILOR SI CRESTEREA COMPETITIVITATII PRIN FORMARE PROFESIONALA” în data de 25.07.2018, la Hotel Kronwell sala Ceremonies II

Obiectivele evenimentului:

 • Lansarea în presă a proiectului “Imbunatatirea calitatii  managementului din sectoare economice SNC”;
 • Cresterea gradului de intelegere a conceptelor cheie in randul antreprenorilor si angajatilor care asigura managementul intreprinderilor si care ocupa pozitii de management
 • Evidentierea avantajelor pe care le au companiile daca investesc in formarea profesionala continua a angajatilor
 • Asigurarea unei comunicari transparente si constante cu persoanele si entitatile interesate de proiect

În cadrul evenimentul ne-am bucurat de participarea a 60 de manageri, personal din conducerea companiilor invitate, care au dovedit interes pentru activităţile proiectului nostru.

Materiale realizate în scopul promovării evenimentului:

 • Comunicat de presă;
 • Fotografii realizate în cadrul evenimentului;
 • Material audio-video realizat şi publicat în urma derulării evenimentul în cadrul MIX TV Braşov.

 

 

 

 

 

CONFERINŢĂ DE DESCHIDERE A PROIECTULUI  ,,NOI OPORTUNITĂŢI PENTRU ANTREPRENORI

5 Martie 2018

 

Conferinţa de lansare a proiectului a avut loc în data de 05.03.2018, ora 17.00, la Hotel Kronwell sala S III, etaj 2, Mun. Braşov.

S.C. FIRST JOB SCHOOL S.R.L, solicitantul proiectulului a derulat acest eveniment cu sprijinul organizaţiilor partenere:

 • GO TO JOB SCHOOL S.R.L, Partener 1;
 • FUNDAŢIA PENTRU PROMOVAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, Partener 2.

Obiectivele evenimentului:

 • Lansarea în presă a proiectului “Noi oportunităţi pentru antreprenori”;
 • Informarea publicului participant la eveniment în ceea ce priveşte obiectivele si activităţile/serviciile oferite în cadrul proiectului;
 • Prezentarea partenerilor şi a experienţei anterioare în derularea proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi a activităţilor de formare profesională;
 • Prezentarea echipei de proiect.

În cadrul evenimentul ne-am bucurat de participarea a 120 de participanţi care au dovedit interes pentru activităţile proiectului nostru.

Materiale realizate în scopul promovării evenimentului:

 • Comunicat de presă;
 • Fotografii realizate în cadrul evenimentului;
 • Material audio-video realizat şi publicat în urma derulării evenimentul în cadrul PRO TV Braşov.

MATERIALE DE INFORMARE realizate în cadrul CAMPANIE DE INFORMARE ŞI INOVARE SOCIALĂ PRIN INŢIATIVE DE PROMOVARE A EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII destinate informării participanţilor la evenimentele anterior derulate în cadrul acestei activităţi şi promovării conceptelor cheie ale campaniei în rândul tuturor celor interesaţi, respectiv: Antreprenoriatul; Egalitatea de Şanse şi Tratament, Inovarea Socială şi Nediscriminarea.

Materiale de informare au fost realizate limba română şi limba maghiară, în scopul asigurării transparenţei, creşterii vizibilităţii proiectului si a asigurării accesului egal la informaţie, inclusiv pentru pentru persoanele vorbitoare de limba maghiară, având în vedere faptul că beneficiarii direcţi ai prezentului proiect provin din comunităţi aparţinând întregii Regiuni Centru (Judeţele Braşov, Mureş, Harghita, Covasna, Alba şi Sibiu).

 

 

COMPETITIA PLANURILOR DE AFACERI

 

Titlu subactivitate 4.7. Competitie planuri de afaceri, selectarea planurilor ce urmeaza a fi finantate 
Detaliere subactivitate 
Activitatea urmareste selectarea planurilor de afaceri care vor beneficia de ajutor de minims. Toate persoanele inscrise in grupul tinta al proiectului au dreptul sa depuna maxim un plan de afaceri prin care sa solicite o finantare de maxim 30.000 de euro. Desfasurarea competitiei planurilor de afaceri va presupune (1) inscrierea planurilor de afaceri in competitie conform Procedurii de depunere, evaluare si selectie a planurilor de afaceri; toate planurile vor fi centralizate in final la sediul Beneficiarului. Planurile vor fi depuse pe suport electronic si pe hartie. (2) Verificarea conditiilor de eligibilitate pentru planurile de afaceri cf. metodologiei specifice se va realiza de catre o echipa de experti numita de catre organizatiile partenere. (3) Beneficiarul va transmite planurile eligibile catre toti membrii juriului in format electronic, pentru a se evita consumul excesiv de hartie. (4) Membrii juriului vor evalua si selecta planurile de afaceri in mod individual, utilizand formularele si instrumentele puse la dispozitie prin metodologia de evaluare. Fiecare membru va analiza si puncta toate planurile de afaceri la toate sectiunile din grila de evaluare, urmand ca apoi membrii sa se intruneasca pentru definitivarea punctajului. Dupa ce toate planurile de afaceri au fost evaluate, membrii juriului vor intocmi si publica pe site-urile si la sediile organizatiilor partenere lista cu planurile de afaceri selectate si a celor de pe lista de rezerva. (5) Juriul va avea ca sarcina si solutionarea contestatiilor venite din partea grupului tinta, conform Procedurii de depunere, evaluare si selectie a planurilor de afaceri. Dupa rezolvarea contestatiilor urmeaza (6) informarea persoanelor ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea finantarii, in vederea stabilirii pasilor urmatori care trebuie parcursi. 
ETAPELE DESFASURARII COMPETITIEI:
(1) Echipa va primi si inregistra planurile de afaceri la sediul organizatiilor partenere. Fiecare plan de afaceri va fi depus in format electronic pe CD, tip fisier PDF si in format tiparit, indosariat; fiecare organizatie va intocmi Procese verbale de inregistrare a planurilor de afaceri. Apoi Beneficiarul va prelua toate planurile de afaceri. 
(2) O comisie numita de organizatiile partenere se va intruni pentru a analiza si stabili ce planuri indeplinesc conditiile de eligibilitate, conform metodologiei de evaluare/selectie si utilizand formularele aferente. La final se va intocmi un Proces verbal de verificare a conditiilor de eligibilitate, care va contine Lista planurilor conforme si eligibile si Lista planurilor neconforme si neeligibile. Aceste doua liste vor fi publicate pe site-urile si la sediile organizatiilor partenere, urmand ca, in urma unei solicitari scrise din partea participantilor, echipa sa trimita prin e-mail grila de evaluare a conformitatii si eligibilitatii.
(3) In etapa urmatoare, echipa va transmite membrilor juriului cate un exemplar din fiecare plan de afaceri, pe format electronic.
(4) Juriul va avea la dispozitie o perioada de timp in care sa citeasca planurile si sa le acorde punctaje; fiecare membru va respecta metodologia de evaluare si va completa formularele aferente. Dupa evaluarea individuala, se vor organiza sedinte cu toti membrii juriului pentru a se definitiva punctajul: se compara punctajele pentru fiecare proiect, se mediaza diferentele foarte mari intre punctaje, se acorda punctajul final si se elaboreaza justificarea punctajului, cf. comentariilor evaluatorilor. Juriul va elabora si Raportul de evaluare a planurilor de afaceri, care va contine lista planurilor desemnate castigatoare, lista planurilor de afaceri de rezerva si a celor respinse. Aceaste liste vor fi postate pe site-urile organizatiilor partenere si afisate in loc vizibil la sediile proiectului. Toate persoanele care au inscris planuri de afaceri in competitie vor primi, in urma unei cereri scrise, documentul de justificare a punctajului primit. 

 

 

 

,,NOI OPORTUNITĂŢI PENTRU ANTREPRENORI
POCU /82/3/7/134745, SMIS 106360 

 

PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

 

Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu  poziţia  oficială  a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii despre despre celelelate programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


 

 COMPONENTA 1: ROMÂNIA START UP PLUS
 
AXA PRIORITARĂ :  LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOŢI 

OPERAŢIUNEA: CREȘTEREA OCUPĂRII PENTRU SUSȚINEREA ÎNTREPRINDERILOR CU PROFIL NON-AGRICOL DIN ZONA URBANĂ
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT: ROMÂNIA START-UP PLUS


OBIECTIV TEMATIC 8: PROMOVAREA LOCURILOR DE MUNCĂ DURABILE ŞI DE PROMOVAREA UNOR LOCURI DE MUNCĂ DURABILE ŞI DE CALITATE ŞI SPRIJINIREA MOBILITĂŢII LUCRĂTORILOR


PRIORITATEA DE INVESTIŢII 8 iii: ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE, ANTREPRENORIAT ŞI ÎNFIINŢARE A UNOR ÎNTREPRINDERI, INCLUSIV A UNOR MICROÎNTREPRINDERI ŞI A UNOR ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII INOVATOARE

OBIECTIVUL GENERAL:
Obiectivul general al proiectului este creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană a Regiunii Centru, prin promovarea şi dezvoltarea culturii antreprenoriale a cetăţenilor din regiunea Centru, prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a unui număr de 336 persoane, prin acordarea de subvenţii de minimis pentru 40 de întreprinderi nou înfiinţate şi prin crearea a 80 noi locuri de muncă, într-o perioada de 36 luni calendaristice.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 15.02.2018 – 14.01.2021.

PARTENERIATUL PROIECTULUI:
Proiectul este implementat de FIRST JOB SCHOOL S.R.L, Solicitant, în parteneriat cu:

 • GO TO JOB SCHOOL S.R.L, Partener 1
 • FUNDAŢIA PENTRU PROMOVAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, Partener 2.

Implementarea proiectului se realizează în Regiunea Centru (Judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita, Alba şi Mureş).

OBIECTIVE SPECIFICE:
OBIECTIV NR. 1:Creşterea gradului de informare a 1 800 persoane fizice, prin iniţiative de promovare a egalităţii de şanse şi combaterea discriminării (inovare socială) în Regiunea Centru.

OBIECTIV NR. 2: Creşterea nivelului de cunoaştere şi aplicare a competenţelor antreprenoriale pentru 336 persoane, într-o perioada de 12 luni.

OBIECTIV NR. 3:  Înfiinţarea şi sustinerea a 40 noi firme cu profil non-agricol din mediul urban în Regiunea Centru, prin măsuri de sprijin financiar şi alte măsuri de asistenţă specializată, pe o perioada de 24 luni, în vederea asigurării suportului adecvat pentru rezilienţa acestor afaceri începute.

OBIECTIV NR. 4:Creşterea ocupării prin crearea a 80 de locuri de muncă, ca urmare a suportului acordat noilor întreprinderi înfiinţate prin proiect.

 

ACTIVITĂŢI  oferite în cadrul proiectului:
ACTIVITATEA 1: Managementul proiectului
ACTIVITATEA 2:  Publicitatea proiectului
ACTIVITATEA 3: Achizițiile proiectului
ACTIVITATEA 4: Informarea și selectarea grupului țintă, organizarea proiectului de formare antreprenorială, selectarea planurilor de afaceri și efectuarea stagiilor de practică:

 • SUBACTIVITATEA 4.1: Campanie de informare și inovare socială prin inițiative de promovare a egalității de șanse și combatere a discriminării;
 • SUBACTIVITATEA 4.2: Recrutare, înscriere și selecție grup țintă în vederea participării la programul de formare antreprenorială și/sau competiția planurilor de afaceri;
 • SUBACTIVITATEA 4.3: Pregătire, desfășurare, monitorizare program de formare antreprenorială;
 • SUBACTIVITATEA 4.4: Seminarii motivaționale Și tu poți fi antreprenor!” pentru încurajarea potențialilor beneficiari în vederea înscrierii planurilor de afaceri în competiție;
 • SUBACTIVITATEA 4.5: Pregătirea competiției planurilor de afaceri și facilitarea accesului grupului țintă la informațiile necesare, prin servicii de asistență pentru pregătirea planurilor de afaceri;
 • SUBACTIVITATEA 4.6: Realizare Îndrumar pentru susținerea mediului antreprenorial local;
 • SUBACTIVITATEA 4.7: Competiția planurilor de afaceri, selectarea planurilor ce urmează a fi finanțate;
 • SUBACTIVITATEA 4.8: Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică, elaborarea rapoartelor stagiilor de practică.

ACTIVITATEA 5.Consultanță și monitorizare în vederea implementării planurilor de afaceri și decontarea subvențiilor prevăzute în schema de ajutor de minimis:

 • SUBACTIVITATEA 5.1: Servicii de consiliere/consultanță în vederea completării cunoștințelor și aptitudinilor necesare implementării planului de afaceri, demarării și funcționării afacerilor;
 • SUBACTIVITATEA 5.2: Asistență individuală pentru elaborarea și depunerea documentației necesare înființării și funcționării întreprinderilor la Oficiul Registrului Comerțului;
 • SUBACTIVITATEA 5.3: Semnarea contractelor de subvenție;
 •  SUBACTIVITATEA 5.4: Monitorizarea activității întrepinderilor beneficiare de schemă de ajutor de minimis, prin verificarea documentelor și actelor juridice/contabile și prin vizite pe teren;
 • SUBACTIVITATEA 5.5: Efectuarea plății primei tranșe din ajutorul de minimis pe baza documentelor care dovedesc înființarea întreprinderii și a contractului de subvenție;
 • SUBACTIVITATEA 5.6: Verificarea documentației care justifică cheltuirea primei tranșe din ajutorul de minimis și decontarea tranșei 2 din subvenție.

ACTIVITATEA 6. Activitatea de monitorizare și asistență în vederea asigurării funcționării și dezvoltării întreprinderilor beneficiare de schemă de ajutor minimis:

 • SUBACTIVITATEA 6.1. Monitorizarea activității întreprinderilor în perioada de postfinanțare în vederea dezvoltării, menținerii locurilor de muncă și a sustenabilității afacerilor;
 • SUBACTIVITATEA 6.2. Asistență în vederea asigurării sustenabilității afacerii și atingerii rezultatelor asumate prin planul de afaceri;
 • SUBACTIVITATEA 6.3. Elaborare “Ghid de bune practici pentru derularea schemei de minimis start-up în Regiunea Centru. Analiza mediului antreprenorial regional din perspectiva proiectului” – “Noi oportunități pentru antreprenori”.

 

VALOAREA PROIECTULUI:
Valoarea totală a proiectului este de 8 913 943.76 lei, din care valoarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene este de 7 425 392,67 lei şi contribuţie naţională 1 310 363.41 lei.

 

REZULTATE AŞTEPTATE:
Se preconizează obținerea următoarelor rezultate: 

SUBACTIVITATEA 1.1: se asigură atingerea obiectivelor proiectului la timp si cu utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare şi umane conform cererii de finantare; se iau toate măsurile necesare pentru atingerea indicatorilor şi pentru prevenirea problemelor ce pot aparea pe parcursul implementării proiectului.

SUBACTIVITATEA 2.1: o strategie de comunicare elaborată, o retea de networking creată cu minim 45 de organizații sau instituții din Regiunea Centru, un banner realizat şi afişat la sediul Beneficiarului, 2 conferinţe de presă organizate,  pagini web si/sau de social media ale partenerilor actualizate lunar, informări lunare transmise constant către beneficiarii direcți.

SUBACTIVITATEA 3.1: consumabile achiziționate pentru activitate, servicii de organizare pentru 12 evenimente, 8 sali de închiriate,  2 publicații tipărite.

SUBACTIVITATEA 4.1: un plan de campanie elaborat, 12 materiale de prezentare în limba română și maghiară realizate în format PowerPoint pe tematica antreprenoriatului, inovării sociale, egalității de șanse și nediscriminarii, 6 evenimente publice organizate cu minim 210 participanți, 1 800 persoane informate în cadrul campaniei (web, social media, email, întâlniri).

SUBACTIVITATEA 4.2: minim 336 persoane recrutate, selectate și înscrise la programul de formare antreprenorială și competiția planurilor de afaceri, din care minim 60% femei, 136 someri sau persoane inactive, 200 persoane care au loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă (inclusiv persoane care desfășoară activități independente); minim 20 persoane participante la programul de formare antreprenoriala din fiecare judeţ din Regiunea Centru.

SUBACTIVITATEA 4.3: 336 persoane participante la programul de formare antreprenorială, 336  absolvenți certificați ai programului de formare antreprenorială, 336 planuri de afaceri întocmite, 3 rapoarte de monitorizare a cursurilor elaborate.

SUBACTIVITATEA 4.4: 6 seminarii de motivare a viitorilor antreprenori organizate, inclusiv cu prezentări în limba maghiară, 120 persoane din grupul țintă participanți la seminarii.

SUBACTIVITATEA 4.5: o procedură definită pentru competiția planurilor de afaceri, în limba română și maghiară, o comisie constituită pentru jurizarea competiției, 90 persoane informate în cadrul sesiunilor individuale, 150 persoane informate în cadrul sedințelor colective, 120 persoane beneficiare de servicii de consultanță.

SUBACTIVITATEA 4.6: un “Îndrumar pentru susținerea mediului antreprenorial local” publicat în limba română și maghiară, tipărit/distribuit în 500 exemplare și postat în format electronic minim 3 ani pe site-urile partenerilor proiectului.

SUBACTIVITATEA 4.7:  40 de planuri de afaceri aprobate în vederea acordării finanțării prin ajutorul de minimis, 10 planuri de afaceri publicate pe lista de rezervă.

SUBACTIVITATEA 4.8: 40 viitori antreprenori efectuează stagii de practică cu o durată de 40 ore.

SUBACTIVITATEA 5.1: 40 persoane beneficiază constant de servicii de consiliere/consultanţă timp de 12 luni, 960 sedinţe de consultanţă organizate pentru completarea cunostinţelor şi aptitudinilor necesare implementării planului de afaceri, demarării şi functionării afacerilor.

SUBACTIVITATEA 5.2: 40 persoane beneficiari de servicii de asistenţă pentru înfiinţarea, demararea şi funcţionarea întreprinderilor, 480 sedinţe de asistenţă susţinute, 40 firme nou înfiinţate.

SUBACTIVITATEA 5.3: 40 contracte încheiate pentru acordarea unui ajutor de minimis în valoare de maxim 30.000 euro pentru 40 de întreprinderi nou înfiinţate, care vor fi funcţionale timp de minim 30 de luni; 80 locuri de muncă nou create.

SUBACTIVITATEA 5.4: 40 întreprinderi monitorizate pe parcursul desfăşurării etapei a II-a, 40 de întreprinderi menţinute functionale pe parcursul etapei II de proiect, 80 de locuri de muncă păstrate, 80 de persoane angajate.

SUBACTIVITATEA 5.5: 40 întreprinderi vor primi prima tranşa din ajutorul de minimis, în cuantum de maxim 21.000 de euro fiecare.

SUBACTIVITATEA 5.6: 40 întreprinderi vor primi a doua tranşa din ajutorul de minimis, în cuantum de minimum 9.000 de euro fiecare.

SUBACTIVITATEA 6.1: 40 întreprinderi monitorizate pe parcursul desfăşurarii etapei a III-a de proiect şi timp de 12 luni după finalizarea proiectului, 40 de firme păstrate funcţionale, 80 de locuri de muncă păstrate şi 80 de persoane angajate pe parcursul etapei III a proiectului şi timp de 12 luni după finalizarea proiectului.

SUBACTIVITATEA 6.2: 40 întreprinderi vor beneficia constant de servicii de consiliere/consultanţă timp de 18 luni (6 în etapa III de implementare şi 12 luni în perioada de sustenabilitate), 640 sedinţe de consultanţă organizate pentru completarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare pentru conducerea şi dezvoltarea afacerilor (480 în etapa III de implementare şi 160 în etapa de sustenabilitate).

SUBACTIVITATEA 6.3: un "Ghid de bune practici pentru derularea schemei de minimis start-up în Regiunea Centru privind analiza mediului antreprenorial regional din perspectiva proiectului "Noi oportunităţi pentru antreprenori""publicat în limba română şi maghiară, în format electronic postat minim 3 ani pe site-urile partenerilor şi tipărit/distribuit în 500 exemplare.

CONTACT PENTRU PROIECT:
Mai multe informaţii despre proiect puteţi obţine la sediul nostru din Mun. Braşov, str. De Mijloc nr. 90, cod poştal 500064, Judeţul Braşov sau la următoarele date de contact:
Telefon fix: 0268.511.951 sau Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Page 1 of 2

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

Twitter feed