Friday, 02 April 2021 12:36

PARTICIPAREA LA PROGRAME DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA- PREMIZA PENTRU VIITOAREA CARIERA Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN Cod 2014RO05M9OP001

 

Axa prioritara 6 - Educatie si competente

Prioritatea de investitii 10.iv: Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie

Obiectivul specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Nume proiect: Participarea la programe de invatare la locul de munca- premiza pentru viitoarea cariera Nr contract POCU/633/6/14/132990

PREZENTARE PROIECT “PARTICIPAREA LA PROGRAME DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA- PREMIZA PENTRU VIITOAREA CARIERA”, COD SMIS 132990


 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Proiectul urmareste cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, prin participarea a 165 elevi din Regiunea Centru la stagii de practica la angajatori care activeaza in domeniul energetic, electric, electrotehnic. Domeniile selectate prin proiect fac parte din sectoarele economice cu potenþial competitiv conform SNC si sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI .Aceste domenii sunt in acelasi timp si domeniile de activitate cele mai relevante pe plan local (cea mai mare oferta si cel mai mare deficit de personal pe piata muncii).

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Constientizarea a minim 5 unitati de invatamant si minim 50 angajatori din Regiunea Centru asupra beneficiilor si nevoii de pregatire practica la locul de munca in vederea adaptarii la cerintele pietei muncii, prin organizarea unei campanii de promovare si constientizare extinse la nivelul liceelor si angajatorilor din Regiunea Centru. Activitatile de promovare si constientizare sunt elemente cheie si in asigurarea sustenabilitatii, ducand la cresterea numarului de angajatori, elevi si cadre didactice care vor intelege importanta consilierii si a stagiilor de practica, vor motiva elevii sa participe si agentii economici sa organizeze stagii de pregatire practica.
 • Dezvoltarea unor parteneriate sustenabile intre 2 institutii de invatamant secundar si tertiar non universitar si 30 agenti economici din sectoarele competitive din Regiunea Centru in vederea cresterii relevantei rezultatelor invatarii in contextual dinamicii pietei muncii. Constituirea unui parteneriat consolidat scoala-angajator, va conduce la permanentizarea colaborarii dintre unitatile de invatamant si angajatori multiplicand rezultatele proiectului pe termen lung, cu un impact direct pozitiv asupra tranzitiei de la scoala catre viata activa pentru un numar sporit de elevi. Parteneriatele intre mediul educational si cel de afaceri vor avea drept rezultat pe termen mediu si lung dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile, coreland curriculumul educational cu nevoia practica a angajatorilor.
 • Optimizarea modului de desfasurare a stagiilor de practica desfasurate la potentialii angajatori prin asigurarea prealabila a conditiilor optime de organizare a stagiilor de practica si a comunicarii intre toti factorii implicati.
 • Cresterea abilitatilor practice si dezvoltarea competentelor necesare acestora la viitorul loc de munca, pentru 165 elevi din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, prin participarea la stagii de practica la anagjatori relevanti din Regiunea Centru.
 • Cresterea calitatii si impactului stagiilor de practica, prin monitorizarea si evaluarea adecvata si adaptarea acestora la nevoile individuale ale fiecarui elev practicant.
 • Crearea unui sistem de comunicare si relationare eficient intre unitatile de invatamant si agentii economici/ potentiali angajatori pentru a asigura consolidarea relatiei dintre sistemul educational si mediul de afaceri, imbunatatirea capacitatii de raspuns a educatiei secundare si tertiare non-universitare la schimbarile de la nivelul societatii, stimularea si sustinerea competitivitatii si inovarii in mediul educational.
 • Imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere profesionala a elevilor din invatamantul liceal in vederea unei mai bune insertii a acestora pe piata muncii/continuarii studiilor; Prin consiliere directa, personalizata a 165 elevi din Regiunea Centru, proiectul ofera membrilor grupului tinta informatii concrete despre asteptarile angajat-angajator, despre cadrul legal si economic la care sa se raporteze, elementele de autoevaluare continua pe piata muncii, crescandu-le adaptabilitatea la cerintele unui loc de munca, flexibilitatea si dinamismul pe o piata a muncii caracterizata printr-un puternic deficit de forta de munca.
 • Dezvoltarea de competente digitale pentru 165 elevi din grupul tinta prin participarea la activitati orgnizate in cadrul centrului TIC dezvoltat prin proeict care ii vor sprijini atat in dezvoltarea de competente profesionala adecvate profilului cat si in participarea ulterioara la invaþarea pe tot parcursul vietii.

ZONA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Proiectul se va implementa in Regiunea Centru, in functie de identificarea grupului tinta, si anume:

Regiunea Centru (Judetele Brasov, Sibiu, Covasna, Harghita, Alba si Mures)

GRUPUL TINTA

Grupul tinta al proiectului va fi format din 165 elevi filiera de invatamant tehnologic din urmatoarele profile/specializari:

 • Tehnician instalatii electrice
 • Electrician in instalatii electrice
 • Tehnician in electronica si automatizari

Elevii selectati vor avea domiciliul/rezidenta in Regiunea Centru si vor fi inscrisi la sectiile cu predare in limba romana, sectia maghiara si sectia germana.

ACTIVITATI OFERITE IN CADRUL PROIECTULUI SI REZULTATELE ASTEPTATE

Toate aspectele proiectului au fost special planificate pentru a se potrivi necesitatilor si caracteristcilor grupului tinta. Natura activitatilor proiectului a fost stabilita astfel incat sa contribuie la surmontarea problemelor multiple cu care se confrunta grupul tinta.

Astel, analiza contextului si a necesitatilor grupului tinta a relevat necesitatea implementarii de activitati complexe care sa aiba drept rezultat final formarea si dezvoltarea de competente profesionale si transversale cerute pe piata muncii; cresterea angajabilitatii elevilor din grupul tinta si sprijinirea procesului de angajare sau de continuare a educatiei dar si a unor activitati care sa asigure transferabilitatea si sustenabilitatea rezultatelor proeictului.

Complexitatea activitatilor proiectului este data de faptul ca pentru toate activitatile se urmaresc indeplinirea urmatoarelor conditii:

 • sa aiba simultan adresabilitate catre toate categoriile din grupul tinta;
 • sa prevada actiuni de informare si implicare a grupului tinta
 • sa poata fi puse in practica intr-o perioada de maxim24 luni
 • sa se asigure o perioada de sustenabilitate de minim 6 luni a masurilor de sprijin, cand este cazul
 • sa poata fi realizate cu resursele financiare in limitele bugetului
 • sa poata fi realizate cu resursele umane si materiale de care dispune Beneficiarul
 • sa indice instrumente pentru monitorizare, verificare si control la nivelul tuturor aspectelor relevante
 • sa dezvolte si sa mentina comunicarea permanenta intre toti factorii implicati si sa creeze metodologi si mecanisme pentru continuarea parteneriatelor dupa finalizarea proiectului
 • sa se adreseze necesitatilor grupului tinta atat prin sprijin direct dar si prin formarea competentelor elevilor pentru a putea efectua singuri aceste actiuni in viitor

ACTIVITATEA 1: MANAGEMENT DE PROIECT

Managementul va cuprinde activitati de planificare, monitorizare, control, evaluarere, managementul riscurilor, management financiar. Cele 10 pachete de activitati ale proiectului au fost au fost structurate in 5 etape ale ciclului de proiect: etapa de initializare, de inchidere si 4 etape intermendiare. ACTIVITATEA DE PLANIFICARE se va realiza pe toata durata proiectului si include 3 nivele de planificare: planificarea generala a proiectului (realizata in etapa de initializare); planificarea etapelor de implementare si planificarea exceptiilor.

ACTIVITATEA 2 - ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITII PUBLICE

ACTIVITATEA 3 - INFORMARE SI PUBLICITATE OBLIGATORIE

Scopul activitatii este de a asigura o comunicare transparenta si constanta a activitatilor, rezultatelor proiectului si a contributiei POCU FSE.

ACTIVITATEA 4 – CAMPANIE DE PROMOVARE PRIVIND BENEFICIILE PARTICIPARII LA STAGII DE PRACTICA LA AGENTI ECONOMICI

Mesajele campaniei se vor axa pe promovarea beneficiilor participarii la stagii de practica la agenti economici si la servicii de orientare si consiliere pentru a-si dezvolta cunostintele si competentele profesionale practice si competentele complementare necesare la un viitor loc de munca si pentru a-si creste nivelul de angjabilitate. Campania va urmari de asemenea informarea audientei tinta privind cerintele actuale ale pietei muncii, specializarile si profilurile profesionale cele mai solicitate in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI si va promova necesitatea corelarii traseului educational cu cerintele actuale ale pietei muncii.

ACTIVITATEA 5 - SELECTIA UNITATILOR DE INVATAMANT SI A AGENTILOR ECONOMICI LA CARE SE VOR EFECTUA STAGIILE DE PRACTICA SI INCHEIEREA CONVENTIILOR DE PRACTICA

Activitati derulate:

 • Identificarea unitatilor de invatamant pentru care se vor organiza stagiile de practica, activitate finalizata cu incheierea a 2 acorduri de parteneriat cu 2 institutii de invatamant.
 • Elaborarea materialelor suport pentru procesul de selectie,materiale ce vor fi realizate pentru fiecare profil si an de scolarizare, impreuna cu cadrele didactice si reprezentantii FIRST JOB SCHOOL SRL.
 • Organizarea procesului de selectie a agentilor economici – operatori de practica

ACTIVITATEA 6 - ORGANIZAREA STAGIILOR DE PRACTICA SI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE BILATERALA

Activitatea are ca scop asigurarea prealabila a conditiilor optime de organizare a stagiilor de practica si a comunicarii intre toti factorii implicati si este activitate suport pentru activitatile relevante ale proiectului

ACTIVITATEA 7 - DESFASURAREA MONITORIZAREA SI EVALUARE STAGIILOR DE PRACTICA LA AGENTI EONOMICI

Scopul acestei activitati este de a asigura desfasurarea optima si eficienta a stagiilor de practica. In cadrul acestei activitati se va evalua si monitoriza desfasurarea stagiilor de practica la angajatori a 165 elevi din cele 2 licee tehnolgice selectate

ACTIVITATEA 8 - ORGANIZAREA UNEI CAMPANII PRIVIND NEDISCRIMINAREA

Scopul acestei activitati este de a-i inarma pe tinerii elevi cu informatiile necesare pentru a identifica situatiile discriminatorii , pentru nu practica si a nu deveni victime ale situatiilor discriminatorii.

ACTIVITATEA 9 - CONSILIEREA SI ORIENTAREA

Activitatea consta in organizarea si oferirea de servicii personalizate de informare si consiliere profesionala pentru grupul tinta, organizate sub forma de sedinte individuale si de sedinte de grup precum si activitati si sedinte de mediere a muncii.

ACTIVITATEA 10 - INFIINTAREA UNUI CENTRU TIC PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENTLOR DIGITALE ALE GRUPULUI TINTA

Activitatea urmareste sa creasca gradul de adaptare a elevilor la piata muncii prin achizitia de competente transversale de utilizare a tehnologiei TIC, cu aplicabilitate in invatarea la locul de munca si gasirea unui loc de munca.

 

Read 543602 times Last modified on Friday, 02 April 2021 13:14

85548 comments

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

Twitter feed