Friday, 02 April 2021 12:30

FORMARE PROFESIONALA PENTRU ADAPTARE LA SPECIALIZARE INTELIGENTA Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

FORMARE PROFESIONALA PENTRU ADAPTARE LA SPECIALIZARE INTELIGENTA

 


 

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului consta in sprijinirea angajatilor din Regiunea Centru in vederea cresterii capacitatii de adaptare a lor la cerintele sectoarelor cu potential competitiv indentificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/ aptitudini pe tot parcursul vietii si prin promovarea unor metode inovatoare de invatare la locul de munca, intr-o perioada de 18 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectiv 1 - Cresterea gradului de constientizare privind necesitatea si avantajele formarii profesionale continue a unui numar de 500 angajati din firmele cu activitate in sectoarele cu potential competitive SNC corelate cu domeniile de specializare inteligenta din Regiunea Centru si imbunatatirea accesului lucratorilor varstnici la FPC, in 18 luni.

2. Obiectiv 2 – Constientizarea angajatilor care lucreaza in firme cu activitate in sectoarele cu potential competitiv SNC corelat cu domeniile de specializare inteligenta din Regiunea Centru cu privire la necesitatea respectarii principiului egalitatii de sanse in comunitate si la locul de munca, intr-o perioada de 18 luni.

3. Obiectiv 3 - Imbunatatirea nivelului de calificare pentru 360 angajati din firmele cu activitate in sectoarele cu potential competitive SNC corelat cu domeniile de specializare inteligenta din Regiunea Centru prin participarea la programe de formare profesionala in 9 meserii, intr-un termen de 18 luni.

4. Obiectiv 4 – Facilitarea accesului angajatilor la programe de instruire la locul de munca prin sprijinirea unui numar de 36 IMM-uri cu activitate in sectoarele cu potential competitiv SNC corelat cu domeniile de specializare inteligenta din Regiunea Centru pentru elaborarea si introducerea de programe de instruire la locul de munca, intr-o perioada de 18 luni.

5. Obiectiv 5 – Constientizarea angajatilor din firmele cu activitate in sectoarele cu potential competitiv SNC corelat cu domeniile de specializare inteligenta din Regiunea Centru cu privire la importanta adaptarii la modificarile ce apar la locul de munca odata cu tranzitia la economia verde si digitalizarea progresiva, intr-o perioada de 17 luni.

Avtivitati principale

A1.1Managementul proiectului
A2.1 Informare si publicitate proiect
A3.1 Campanie „Formarea profesionala continua intre necesitate si dezvoltare competitiva”
A3.2 Recrutare grup tinta
A4.1„Egalitatea de sanse- premisa competitivitatii” campanie de constientizare
A5.1 Program de formare profesionala a angajatilor
A6.1 Program de sprijin pentru elaborarea unor programe de instruire la locul de munca in IMM-uri
A7.1 Program de introducerea unor programe si tehnici de instruire la locul de munca in IMM-uri
A8.1 „Competitivitate si inovare sociala” program pilot pentru valorizarea angajatilor varstnici
A9.1 „Economia verde si locul meu de munca” campanie de constientizare
A10.1 „Utilizarea TIC in pregatirea profesionala pe tot parcursul vietii” simpozion

Rezultate asteptate

Subactivitatea 1.1. Se ating obiectivele proiectului la timp, folosind eficient resursele umane, materiale si financiare conform cererii de finantare; se iau toate masurile necesare pentru realizarea indicatorilor si pentru prevenirea riscurilor/ problemelor ce pot apare; se asigura respectarea principiului egalitatii de sanse si al nediscriminarii; se pastreaza documentele proiectului conform cerintelor AM.

Subactivitate 2.1 Se transmit periodic informatii publicului larg despre proiect, elaboreaza o Strategie de comunicare; se creaza o baza de date si retea de networking cu minim 60 de entitati potential interesate de proiect; se afiseaza afise la sediile de implemnetare ale Beneficiarului si partenerilor; se organizeaza o conferinta de lansare si una de diseminare a rezultatelor proiectului, se actualizeaza periodic paginile web si de social media ale Beneficiarului si Partenerilor cu noutati despre proiect, se trimit periodic informari catre stakeholderi.

Subactivitatea 3.1 Cresterea gradului de informare si constientizare a angajatilor din Regiunea Centru cu privire la avantajele formarii profesionale continue, organizarea unei baze de date cu firme cu activitate SNC in corelare cu SNCDI, ghid “Formarea profesionala continua intre necesitate si dezvoltare competitiva” -250 buc tiparite, conferinte organizate cu participarea in total a 120 angajati , informarea si distribuirea ghidului la 150 angajatori si campanie radio-TV organizat cu scopul prezentarii si promovarii avantajelor formarii profesionale.

Subactivitatea 3.2 - 360 persoane recrutate, eligibile pentru a constitui grupul tinta al proiectului. Persoanele care constituie grupul tinta sunt angajate cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial), au locul de munca in Regiunea Centru si isi desfasoara activitatea intr-unul din domeniile competitive SNC si in corelarela cu domeniile de specializare inteligenta SNCDI.

Subactivitatea 4.1 Cresterea gradului de constientizare privind implicarea in respectarea egalitatii de sanse in randul beneficiarilor, publicarea pe site-uri si in social media a materialelor elaborate si transmiterea lor prin e-mail, conferinte organizate cu participarea in total a 60 persoane.

Subactivitatea 5.1 - 360 angajati inscrisi la cursuri de calificare de nivel II si III, 333 participanti la cursuri certificati, 92,5% procentul de angajati certificati. 9 programe de formare profesionala de calificare oferite participantilor, 4 de nivel II si 5 de nivel III, acreditate conform OUG nr. 129/31.08.2000.

Subactivitatea 6.1 36 firme care activeaza in domenii SNC in corelare cu domeniile de specializare inteligenta SNCDI, IMM-uri din Regiunea Centru, sprijinite pentru elaborarea de programe de instruire la locul de munca, organizarea campaniei “Cresterea competitivitatii economice prin instruirea angajatilor la locul de munca” , derulata in Regiunea Centru, judetele Brasov, Covasna si Harghita, care va oferi prin intermediul spoturilor si a emisiunilor radio-TV informatii privind beneficiile elaborarii si implementarii unor programe de formare profesionala la locul de munca

Subactivitatea 7.1 5 firme din randul IMM-urilor care activeaza in domenii SNC in corelare cu domeniile de specializare inteligenta SNCDI, din Regiunea Centru, asistate si care introduc programe de instruire la locul de munca.

Subactivitatea 8.1 Cresterea gradului de constientizare privind potentialul angajatilor varstnici; cresterea gradului de valorificare a cunostintelor si abilitatilor angajatilor seniori; conferinte organizate cu participarea in total a 120 persoane din grupul tinta; imbunatatirea abilitatilor digitale ale angajatilor seniori prin participarea la cele 2 ateliere de lucru (cu 40 participanti din generatii diferite); valorificarea experientei si cunoastintelor angajatilor seniori prin transferul catre angajati din generatii mai tinere prin „Cercul cunostintelor profesionale”; elabora ghidul “Valorificarea potentialului angajatilor varstnici din firmele din Regiunea Centru” in 250 exemplare bilingv ; minim 3 parteneriate ptr replicarea programului pilot

Subactivitatea 9.1 Se semneaza minim 3 parteneriate cu institutii si ONG-uri de protectia mediului/dezvoltare durabila din Regiunea Centru; pentru validarea materialelor informative si a ghidului; se elaboreaza minim 5 materiale de prezentare pe problematica tranzitiei catre economia cu emisii scazute de carbon si schimbarile de pe piata muncii, in format electronic; se tipareste ghidul “Economia verde si locul meu de munca”, in 250 de exemplare; se instaleaza 10 standuri de prezentare la sediile firmelor sprijinite prin proiect la care vor avea acces minim 100 de persoane; se organizeaza conferinte “Cum se adapteaza d.p.d.v. profesional anagajatii la locurile de munca verzi” cu 120 de participanti in total; se publica materiale foto realizate de echipa proiectului in timpul conferintelor in social media, impact total estimat al actiunii (standuri, intalniri, conferinte, social media) 500 de persoane.

Subactivitatea 10.1 Cresterea gradului de informare asupra metodelor digitale de pregatire profesionala pe tot parcursul vietii, elaborarea ghidului “Utilizarea TIC in pregatirea profesionala pe tot parcursul vietii” si tiparirea lui in 250 exemplare, bilingv; 60 participanti din grupul tinta la simpozioanele organizate, minim 3 firme IT isi prezinta soft-urile de instruire


 

Read 10022 times Last modified on Friday, 02 April 2021 13:22

1929 comments

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

Twitter feed