Operator proiectare CAD

Tip curs: specializare

Durata cursului: 3 luni

Nivel de studii: liceu

Competențe dobândite:

 • Comunicarea la locul de muncă

 • Lucrul în echipă

 • Dezvoltarea profesională

 • Utilizarea calculatorului personal

 • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă

 • Aplicarea procedurilor de calitate

 • Elaborarea de soluții CAD

 • Realizarea de desene 2D într-o aplicație de tip CAD, pe bază de schiță

 • Realizarea de modele 3D într-o aplicație de tip CAD, pe bază de schiță

 • Transpunerea fișierelor CAD pe suport

 • Utilizarea elementelor standardizate în desenul tehnic – comunicarea specifică activității de audit

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

Twitter feed