Operator calculator

Durata cursului: 5 luni

Nivel de studii: 10 clase

Competențe dobândite:

 • Comunicarea la locul de muncă

 • Dezvoltarea profesională

 • Utilizarea calculatorului personal

 • Aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor

 • Aplicarea procedurilor de calitate

 • Gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor

 • Organizarea activităţii proprii

 • Utilizarea echipamentelor periferice

 • Asigurarea securităţii datelor/documentelor

 • Introducerea şi validarea datelor

 • Prelucrarea datelor

 • Transpunerea datelor pe suport

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

Twitter feed