Friday, 14 September 2018 09:26

Competitia planurilor de afaceri Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

COMPETITIA PLANURILOR DE AFACERI

 

Titlu subactivitate 4.7. Competitie planuri de afaceri, selectarea planurilor ce urmeaza a fi finantate 
Detaliere subactivitate 
Activitatea urmareste selectarea planurilor de afaceri care vor beneficia de ajutor de minims. Toate persoanele inscrise in grupul tinta al proiectului au dreptul sa depuna maxim un plan de afaceri prin care sa solicite o finantare de maxim 30.000 de euro. Desfasurarea competitiei planurilor de afaceri va presupune (1) inscrierea planurilor de afaceri in competitie conform Procedurii de depunere, evaluare si selectie a planurilor de afaceri; toate planurile vor fi centralizate in final la sediul Beneficiarului. Planurile vor fi depuse pe suport electronic si pe hartie. (2) Verificarea conditiilor de eligibilitate pentru planurile de afaceri cf. metodologiei specifice se va realiza de catre o echipa de experti numita de catre organizatiile partenere. (3) Beneficiarul va transmite planurile eligibile catre toti membrii juriului in format electronic, pentru a se evita consumul excesiv de hartie. (4) Membrii juriului vor evalua si selecta planurile de afaceri in mod individual, utilizand formularele si instrumentele puse la dispozitie prin metodologia de evaluare. Fiecare membru va analiza si puncta toate planurile de afaceri la toate sectiunile din grila de evaluare, urmand ca apoi membrii sa se intruneasca pentru definitivarea punctajului. Dupa ce toate planurile de afaceri au fost evaluate, membrii juriului vor intocmi si publica pe site-urile si la sediile organizatiilor partenere lista cu planurile de afaceri selectate si a celor de pe lista de rezerva. (5) Juriul va avea ca sarcina si solutionarea contestatiilor venite din partea grupului tinta, conform Procedurii de depunere, evaluare si selectie a planurilor de afaceri. Dupa rezolvarea contestatiilor urmeaza (6) informarea persoanelor ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea finantarii, in vederea stabilirii pasilor urmatori care trebuie parcursi. 
ETAPELE DESFASURARII COMPETITIEI:
(1) Echipa va primi si inregistra planurile de afaceri la sediul organizatiilor partenere. Fiecare plan de afaceri va fi depus in format electronic pe CD, tip fisier PDF si in format tiparit, indosariat; fiecare organizatie va intocmi Procese verbale de inregistrare a planurilor de afaceri. Apoi Beneficiarul va prelua toate planurile de afaceri. 
(2) O comisie numita de organizatiile partenere se va intruni pentru a analiza si stabili ce planuri indeplinesc conditiile de eligibilitate, conform metodologiei de evaluare/selectie si utilizand formularele aferente. La final se va intocmi un Proces verbal de verificare a conditiilor de eligibilitate, care va contine Lista planurilor conforme si eligibile si Lista planurilor neconforme si neeligibile. Aceste doua liste vor fi publicate pe site-urile si la sediile organizatiilor partenere, urmand ca, in urma unei solicitari scrise din partea participantilor, echipa sa trimita prin e-mail grila de evaluare a conformitatii si eligibilitatii.
(3) In etapa urmatoare, echipa va transmite membrilor juriului cate un exemplar din fiecare plan de afaceri, pe format electronic.
(4) Juriul va avea la dispozitie o perioada de timp in care sa citeasca planurile si sa le acorde punctaje; fiecare membru va respecta metodologia de evaluare si va completa formularele aferente. Dupa evaluarea individuala, se vor organiza sedinte cu toti membrii juriului pentru a se definitiva punctajul: se compara punctajele pentru fiecare proiect, se mediaza diferentele foarte mari intre punctaje, se acorda punctajul final si se elaboreaza justificarea punctajului, cf. comentariilor evaluatorilor. Juriul va elabora si Raportul de evaluare a planurilor de afaceri, care va contine lista planurilor desemnate castigatoare, lista planurilor de afaceri de rezerva si a celor respinse. Aceaste liste vor fi postate pe site-urile organizatiilor partenere si afisate in loc vizibil la sediile proiectului. Toate persoanele care au inscris planuri de afaceri in competitie vor primi, in urma unei cereri scrise, documentul de justificare a punctajului primit. 

 

Read 96636 times Last modified on Monday, 17 September 2018 10:18

51930 comments

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

Twitter feed