Auditor In Domeniul Calitatii

Tip curs: specializare

Durata cursului: 1,5 luni

Nivel de studii: studii superioare

Competențe dobândite:

  • Comunicarea specifică a activității de audit

  • Lucrul în echipă de audit

  • Perfecționarea pregătirii profesionale

  • Analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului calității

  • Colectarea și structurarea informațiilor specifice activității de audit

  • Conducerea auditului

  • Examinarea documentelor sistemului calității și întocmirea raportului de examinare

  • Întocmirea documentelor specifice activității de audit

  • Întocmirea raportului de audit

  • Planificarea activității de audit

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

Twitter feed