Misiune si valori

Scopul pentru care a fost creată societatea este acela de a dezvolta și diversifica oferta de servicii de formare profesională, informare, consiliere și orientare profesională acordată adulților din județul Brașov și din împrejurimi, precum și pregătirea lor pentru o piață a muncii modernă și competitivă.

Misiunea firmei este de a oferi servicii de înaltă calitate persoanelor fizice și juridice, servicii de formare profesională continuă, de resurse umane și management.

Obiectivele și misiunea firmei sunt îndeplinite prin măsuri precum:

Organizarea de servicii de formare profesională, informare și consiliere profesionala;

Desfășurarea de servicii de mediere a muncii pe piața internă;

Sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă/șomerilor în găsirea unui job;

Organizarea de cursuri de perfecționare pentru proprii angajați suportate de firmă;

Desfășurarea de campanii publicitare în vederea atragerii unui număr cât mai mare de clienți - atât persoane fizice, cât și persoane juridice;

Îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite și adaptarea lor la cerințele pieței.

Experiența First Job School

First Job School este un furnizor acreditat de formare profesională cu reputație în plan regional și cu o experiență bogată în implementarea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane, în cadrul cărora oferă un complex de servicii integrate, adaptate nevoilor grupurilor țintă: activități complexe de analiză a nevoilor de instruire, de consiliere, orientare și formare profesională, de mediere, recrutare și plasarea forței de muncă, organizarea de evenimente publice, precum campanii media, organizarea de târguri de locuri de muncă etc.

Compania First Job School are experiență în livrarea de servicii pentru grupuri țintă mari, în gestionarea parteneriatelor și a bugetelor, în abordarea interregională. Și-a dezvoltat activitatea în regiunea Centru și în Nord-Est (prin punct de lucru), ceea ce îi permite să acționeze asupra unor grupuri țintă de anvergură mare.

Relațiile bune cu clienții, dezvoltate în timp, oferirea unor servicii complexe (atât de pregătire profesională, cât și de consultanță în domeniul resurselor umane - cum sunt evaluarea personalului și întocmirea planurilor de dezvoltare a resurselor umane, servicii cu un grad ridicat de calitate), recomandă compania pentru abordarea proiectelor de complexitate ridicată. Pe toate proiectele, First Job School a reușit să își atingă și să își depășească indicatorii de rezultat.

De-a lungul celor peste 10 ani de activitate, First Job School a școlarizat peste 12.000 de persoane.

 

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

Twitter feed