ANUNȚ

Conform Procedurii de depunere, evaluare și selecție Planuri de afaceri, în data de 28 NOIEMBRIE 2018 începând cu ora 8:15 , se vor susține interviurile pentru prezentarea ideilor de afaceri în fața membrilor comisiei de jurizare. Interviurile se vor derula la sediul Beneficiarului – SC FIRST JOB SCHOOL SRL, str. De Mijloc nr.90, Brașov, conform listei de mai jos (în urma programărilor telefonice). Vă rugăm să analizați lista cu programările interviurilor.

Interviurile fac parte din etapa de evaluare tehnico-financiară și se va puncta, conform procedurii.

Actualizarea cunostintelor, aptitudinilor si competentelor angajatilor pentru dezvoltarea vietii active, Cod: 134236

Proiect implementat de SC FIRST JOB SCHOOL SRL, cu sediul in Municipiul Braşov, Str. De Mijloc, nr. 90, , judetul Braşov, telefon 026851195, e-mail: office@hrcromania.ro, reprezentant legal d-na Baghiu Raluca-Florina 

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului urmareste, prin promovarea principiilor de nediscriminare, egalitate de gen si de sansa, cresterea gradului de participare si facilitarea accesului la programe motivante de formare profesionala continua pentru adultii angajati din Regiunea Centru, in special pentru cei cu nivel scazut de calificare (ISCED 0-2) si/sau cu calificari care nu mai sunt cerute pe piata muncii sau au ocupatii din grupa majora 9 conform COR (nivel ISCED 3) si care au varsta peste 40 ani si/sau au domiciliul intr-o zona rurala din Regiunea Centru, prin masuri sustinute care sa conduca la constientizarea angajatilor si angajatorilor cu privire la beneficiile formarii profesionale continue (FPC), care sa conduca la sustinerea unui sistem coerent si de durata de informare, consiliere si orientare profesionala adulti in Regiunea Centru, care sa furnizeze programe de FPC racordate la cerintele regionale ale pietei muncii si ale nevoilor beneficiarilor directi, adaptate atat nevoilor individuale de dezvoltare a competentelor profesionale proprii, cat si a competentelor-cheie ce sustin dezvoltarea personala, ocuparea unui loc de munca si incluziunea sociala, corelativ cu stimularea cooperarii si a implicarii partenerilor sociali din Regiunea Centru in dezvoltarea sistemului de FPC.

Activitati principale:

A1. Management proiect

A2. Campanie pentru promovarea participarii angajatilor, in mod special a celor cu nivel scazut de calificare, din mediul rural si cu varsta peste 40 de ani, la programe de FPC

A3. Recrutare grup tinta

A4. Furnizarea serviciilor de consiliere profesionala pentru alegerea programelor de FPC, pentru dezvoltarea carierei si pentru identificarea de noi oportunitati de locuri de munca

A5. Sprijin pentru participarea angajatilor la programe de FPC pentru dobandirea de competente profesionale, competente cheie si competente antreprenoriale

A6. Centru pilot de stimulare a integrarii programelor de FPC in viata socio-profesionala a angajatilor, inclusiv prin utilizarea mediului on-line

A7. Program de sprijin educational individualizat pentru angajatii cu nivel scazut de calificare, din mediul rural si cu varsta peste 40 de ani in vederea consolidarii competentelor cheie prin invatare auto-dirijata

A8. Masuri active de combatere a discriminarii, de promovare a egalitatii de sanse si a egalitatii de gen, in vederea cresterii accesului la FPC a angajatilor cu nivel scazut de calificare, din mediul rural, a femeilor si a celor cu varsta de peste 40 de ani

In cadrul activitatii 6- Centru pilot de stimulare a integrarii programelor de FPC in viata socio-profesionala a angajatilor, inclusiv prin utilizarea mediului on-line, s-au intocmit urmatoarele materiale:

Brosura Cum pot sa imi planific pe cont propriu participarea la FPC.pdf

Identificarea nevoilor de invatare pe tot parcursul vietii- seminar 1.pdf

Identificarea actorilor implicati in procesul de invatare pe tot pacursul vietii-seminar 2.pdf

Identificarea metodelor online de invatare pe tor parcursul vietii- seminar 3.pdf

Identificarea metodelor de invatare pe tot parcursul vietii- seminar 4.pdf

Insusirea metodelor moderne de panificare si realizare independenta a FPC.pdf

Integrarea programelor de formare profesionala continua in viata socio-profesionala a angajatilor.pdf

Modalitati de integrare a activitatilor de FPC in viata profesionala.pdf

 

LISTA FINALA CASTIGATORI IN CADRUL COMPETITIEI PLANURILOR DE AFACERI ORGANIZATE IN CADRUL PROIECTULUI "O NOUA SANSA PROFESIONALA PENTRU TINERII NEETs SOMERI" , COD SMIS 150210

 

Lista finala competitia planurilor de afaceri.pdf

 

LISTA REZULTATE VERIFICARE DUPA EVALUAREA TEHNICO-FINANCIARA SI SUTINEREA INTERVIULUI A PLANURILOR DE AFACERI DEPUSE IN CADRUL CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI DIN CADRUL PROIECTULUI "O NOUA SANSA PROFESIONALA PENTRU TINERII NEETs SOMERI" , COD 150210

 

Lista proiecte conforme dupa evaluarea tehnico-financiara si sustinerea interviului.pdf

 

LISTA REZULTATE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A PLANURILOR DE AFACERI DEPUSE IN CADRUL CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI DIN CADRUL PROIECTULUI "O NOUA SANSA PROFESIONALA PENTRU TINERII NEETs SOMERI" , COD 150210

LISTA REZULTATE.pdf

 

Procedura depunere, evaluare si selectie PA

in cadrul proiectului O noua sansa profesionala pentru tinerii NEETs someri, cod smis 150210 

Procedura depunere, evaluare si selectie PA.pdf

Anexa Planul de afaceri - proiectii financiare.xls

Anexa 1_Plan de afacere.doc

Anexa 2_Cererea de finantare.docx

Anexa 3_Declaratie eligibilitate_150210.docx

Anexa 4_Declaratie privind evitarea dublei finanţări.docx

Anexa 5_Declaratie neincadrare conflict interese.docx

Anexa 6_Declaratie DGPR si drept de autor.docx

Anexa 7_Grila de verificare eligibilitate (1).docx

Anexa 8_Grila de evaluare TF POCU 150210.docx

Anexa 9_Lista codurilor CAEN acceptate.pdf

 

FIRST JOB SCHOOL 

CENTRU EDUCATIONAL 

First Job School oferă o gamă largă de cursuri adaptate permanent cerinţelor actuale ale clienților, reprezentând cadrul adecvat dezvoltării personale şi formării profesionale a acestora.

Obiectivul activităţii companiei este reprezentat de venirea în întâmpinarea societăţilor comerciale, prin iniţierea, specializarea, perfecţionarea și calificarea persoanelor interesate, adaptând serviciile prestate pentru fiecare client în parte. Asigurăm servicii de înaltă calitate, promptitudine și profesionalism, oferind specialişti în producţie, contabilitate, vânzări, resurse umane, IT, precum şi în energie şi utilităţi.

 

Cursurile noastre 

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 100

Hide Main content block

home despre noi

home despre noi

Pe parcursul celor 10 ani de activitate, au fost scolarizaţi şi au absolvit câteva mii de persoane, cursurile fiind susţinute de lectori cu o calificare înaltă şi o experienţă adecvată procesului predării.

Calitatea serviciilor furnizate este dată de fiecare activitate întreprinsă de angajații și de colaboratorii noștri, precum și de funcționarea organizației în ansamblu. 

 

First Job School are o organizare adecvată, o infrastructură performantă, metode de lucru corespunzătoare și personal competent, motivat și conștient de rolul avut în realizarea obiectivelor, îndeplinite permanent în acord cu standardul de referință al Sistemului de Management al Calității EN ISO 9001:2000.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

Twitter feed